Värmlänningarna pantar mest

En arm sträcker fram en plastflaska mot en pantmaskin. Flaskan försvinner halvvägs in i ett hål i maskinen.

Pantmaskiner finns i de flesta mataffärer. Bild: shutterstock.com/Rokas Tenys.

I Sverige är vi bra på att panta våra burkar och flaskor. Allra bäst är de som bor i Värmland.

 

I Sverige har vi en regel som säger att det måste gå att panta alla plastflaskor och metallburkar. Vi har den regeln eftersom det är bra för miljön att panta. De burkar och flaskor som vi pantar återvinns och blir till nya burkar och flaskor.

 

Vi är väldigt duktiga på att panta i Sverige, och vi blir hela tiden bättre. Just nu pantas ungefär 85 % av alla burkar och flaskor. Förra året pantade vi i genomsnitt 183 flaskor eller burkar per person. Det blir tillsammans 1,85 miljarder.

 

De som var allra bästa på att panta förra året var de som bor i Värmland. I genomsnitt pantade värmlänningarna 324 burkar och flaskor var.

Flaskor och burkar går att panta.
Då återvinns burkarna och flaskorna.
På så sätt blir de nya burkar och flaskor.
Det är bra för miljön.

 

I Sverige är vi duktiga på att panta.
Varje person i Sverige pantade
nästa 200 flaskor och burkar förra året.
Det blir 1,85 miljarder tillsammans.

 

Av alla i Sverige
var värmlänningarna 
allra bäst på att panta.
Värmlänningar är de som bor i Värmland.
Värmlänningarna pantade
mer än 300 burkar och flaskor var förra året.