Robotbin i framtiden

En svärm med bin flyger i solsken mot sin kupa i trä. Några av bina har redan landat framför kupan.

Många bin dör. Kanske är lösningen robotbin tror forskarna.

Utan bin som pollinerar växter hade världen fått slut på frukt och grönsaker. Forskare har därför börjat forska om robotbin, som skulle kunna hjälpa till att pollinera växter i framtiden.

 

Det är viktigt att det finns bin. Bin hjälper världens växter, grönsaker och frukter genom något som kallas för pollinering. Utan bin skulle människor och djur få mindre mat, och många växtsorter skulle försvinna.

 

Under de senaste åren har klimatförändringarna påverkat bina. Det har gjort att många bin och deras bisamhällen har dött. Det kallas för “bidöden”.

 

Bidöden har gjort många forskare oroliga. Därför har forskare på olika ställen i världen börjat forska om robotbin.

 

Robotbina skulle vara i samma storlek som ett riktigt bi, och de skulle hjälpa till med pollineringen av blommor. Till exempel har några forskare i Japan har gjort ett robotbi med burrigt hår där pollen kan fastna.

 

– Tekniken är intressant och lovande men det är långt kvar till en potentiell lösning av bidöden, säger Christian Smith som arbetar med robotteknik på KTH i Sverige.

 

Veckans fördjupning: Bin

 

Vad är bin?

 

Bin är ganska lika getingar, men de är inte samma art. Det finns olika sorters bin, men många känner till honungsbin. Honungsbin har en rund och fluffig kropp och är gulbruna i färgen. De är inte aggressiva och sticker bara människor i självförsvar.

 

Bin har en lång tunga som de använder för att äta en söt vätska från blommor, som kallas för nektar, och pollen som finns på blommor.

 

En närbild på ett bi. Biet är svart och brunt, med ljusbrun fluffig päls. Biet sitter på en lila blomma.

 

Hur fungerar ett bisamhälle?

 

Honungsbin lever i bikupor där de har ett bisamhälle. I ett bisamhälle finns det en drottning, och hon är samhällets viktigaste bi. Det är drottningen som lägger ägg som gör att det kommer fler bin.

 

I en bikupa kan det finnas 50 000 bin. De flesta bina är arbetarbin, som tar hand om bikupan och drottningen. De samlar också pollen och nektar, som de gör till honung i bikupan.  

 

En hög med bin sitter på en vaxkaka. Vaxkakan är gul med ett mönster av sexkantiga hål.
Bina sitter på en vaxkaka som finns inne i bikupan. I varje sexkantig cell förvaras antingen mat, eller en larv som ska bli ett nytt bi.

 

Vad är pollinering?

 

När ett bi landar på en blomma för att suga nektar, fastnar små pollenkorn från blomman på biets fluffiga kropp. Biet tar med sig pollenkornen till nästa blomma. Den nya blomman blir då befruktad, eller pollinerad som det kallas.

 

Många blommor och växter behöver bli pollinerade för att kunna föröka sig. Det är också så vi får frukter och grönsaker. Ett exempel är äppelträdens blommor, som måste pollineras för att blommorna ska kunna bli till äpplen.

 

Ett bi sitter på en gul blomma. Hela biets ansikte och framben är täckta av ett gult mjöl.
Ett bi täckt i pollen.

 

Hur kan du hjälpa bin?

 

Det finns många olika sätt att hjälpa bina att må bra. Ett sätt är att bygga små bihotell. Det kan du göra genom att knyta ihop bamburör med lite snöre och hänga dem på olika platser i naturen.

 

Det också för bina att köpa mer ekologisk mat. I ekologisk mat används mindre bekämpningsmedel, vilket är bra för bina.

 

Flera ändar av rör. I ett av rören är ett gult fluffigt bi på väg att krypa ut.
Så här kan ett bihotell se ut i närbild.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning är. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

Bin är en viktig insekt eftersom
bin pollinerar växter.
Efter pollinering kan växterna få frukt.
Därför är bin viktiga för att odla mat.

 

De senaste åren
har många bin dött.
Det kallas för “bidöden”.
Bidöden beror på klimatförändringarna.

 

Bidöden har gjort många oroliga.
Om för många bin dör
kanske vi inte kan odla mat.

 

Därför har några forskare
börjat forska om robotbin.
Robotbina ska vara lika stor som bin.
Och de ska hjälpa till att pollinera växter.

 

Veckans fördjupning: Bin

 

Vad är bin?

 

Bin är en insekt.
Bin är inte samma sak som getingar.
Getingar är alltid randiga,
men det är inte alla bin.

 

Bin har en lång tung.
Med tungan äter de nektar
som finns i blommor.

 

En närbild på ett bi. Biet är svart och brunt, med ljusbrun fluffig päls. Biet sitter på en lila blomma.

 

Hur fungerar ett bisamhälle?

 

Bin bor i bikupor.
I varje bikupa bor det jättemånga bin.
Det kallas för ett bi-samhälle.

 

Varje samhälle har en drottning.
Drottningen är jätteviktig.
Det är bara drottningen lägger äggen.
Äggen blir sedan till nya bin.

 

En hög med bin sitter på en vaxkaka. Vaxkakan är gul med ett mönster av sexkantiga hål.
Bina sitter på en vaxkaka som finns inne i bikupan. I varje sexkantig cell förvaras antingen mat, eller en larv som ska bli ett nytt bi.

 

Vad är pollinering?

 

Bin äter nektar från blommor.
När ett bi landar på en blomma
fastnar pollen på biet.
Pollen är små, små gula korn.

 

Biet tar med sig pollenet
till nästa blomma.
Då blir den nya blomman pollinerad.

 

Många växter behöver bli pollinerade.
Ett exempel är äppelträd.
Äppelblommorna behöver pollineras
för att kunna bli till äpplen.

 

Ett bi sitter på en gul blomma. Hela biets ansikte och framben är täckta av ett gult mjöl.
Ett bi täckt i pollen.

 

Hur kan du hjälpa bin?

 

Det finns många sätt
att hjälpa bina att må bra.
Ett sätt är att bygga bihotell.

 

Bygg ett bihotell genom
att knyta ihop små rör.

Häng upp ditt bihotell
någonstans i naturen!

 

Flera ändar av rör. I ett av rören är ett gult fluffigt bi på väg att krypa ut.
Såhär kan ett bihotell se ut i närbild.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning är. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!