Barnbidraget höjs i Sverige

När bild på mynt som är staplade i en hög. I bakgrunden syns en suddig klocka.

Barnbidraget har höjts med 200 kronor. Nu får alla familjer i Sverige som har barn 1250 kronor per barn.

Från och med första mars höjdes barnbidraget med 200 kronor. Nu får alla familjer i Sverige som har barn 1250 kronor per barn.

 

Alla familjer i Sverige som har barn upp till 16 år får något som kallas för barnbidrag. Barnbidraget är pengar från regeringen som barnfamiljer kan använda för sina barn.

 

Från och med första mars har barnbidraget höjts med 200 kronor per barn. Nu ligger barnbidraget på 1 250 kronor.

 

Familjer som har flera barn får lite extra pengar utöver barnbidraget. Det kallas för flerbarnstillägg, för att det är en tillagd summa pengar. Men flerbarnstillägget har inte höjts, utan bara det vanliga barnbidraget.

 

Barnbidraget finns för att göra det mer jämställt för alla barn i Sverige, så att alla ska ha råd att köpa till exempel mat och kläder.

I Sverige får alla barnfamiljer barnbidrag.
Barnbidraget är pengar
som familjerna får varje månad .
Familjerna får ett barnbidrag för varje barn.

 

Barnbidraget har länge varit 1050 kronor.
Men från första mars
höjs barnbidraget med 200 kr.
Då blir det 1250 kronor.

 

Barnbidraget finns för
att alla barn ska ha det bra.
Barnbidraget ska hjälpa familjer
att köpa kläder och mat till barnen.