Sverige behöver släppa ut mindre avgaser

Bilar som kör på en väg

Biltrafiken behöver minska om Sverige ska nå klimatmålen.

Det kommer bli svårt för Sverige att nå klimatmålen. Det tror Trafikverket.

 

Riksdagen har bestämt att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent från 2010 till 2030. Det är en del av Sveriges klimatmål. Klimatmålen är de mål som många länder kom fram till ska uppnås för att hjälpa klimatet.

 

Men Trafikverket har räknat på hur mycket växthusgaser som trafiken på Sveriges vägar släpper ut. Och förra året minskade utsläppen av växthusgaser bara med två procent. För att nå klimatmålen skulle utsläppen ha behövt minska med åtta procent.

 

Sven Hunhammar jobbar på Trafikverket. Han är orolig för att utsläppen av växthusgaser inte minskar fortare. För att minska utsläppen föreslår han att det behöver det bli enklare att resa med buss och tåg. Men också att gå eller cykla mellan olika platser. Sven Hunhammar föreslår också att fler borde skaffa bilar och andra fordon som drivs av el.

Läs mer om klimatet och växthusgaser här

Klimatmålen heter de mål
Sverige vill uppnå för att hjälpa miljön.
Klimatmålen kom Sverige överens om
med många andra länder.

 

Ett klimatmål är att Sverige ska
släppa ut mindre avgaser.
Avgaser är den rök som kommer
från till exempel bilar.

 

Röken är dålig för miljön.
Den smutsar ner i naturen
och gör så att det blir varmare på jorden.

Men Sveriges avgaser har inte minskat så mycket.
Om Sverige vill klara klimatmålen
måste Sverige släppa ut mindre avgaser.