Blåvalen och elefanten har lika hjärtan

En bild av ett hjärta. Det är rött och ungefär lika stort som en knytnäve. Hjärtat har flera utgångar och blodådror.

Såhär ser ett människorhjärta ut. Ett blåvalshjärta ser däremot mer ut som elefants hjärta.

Blåvalen är världens största djur. Elefanten är världens största landdjur. Men det är inte bara deras stora storlek som de har gemensamt.

 

Blåvalen och elefanten är de största djuren i havet och på land. Nu har några amerikanska veterinärer undersökt dessa jättar för jämföra deras hjärtan.

 

Blåvalens hjärta är mindre än vad forskare trodde att de skulle vara. Tidigare har vissa forskare trott att ett blåvalshjärta är lika stort som en bil. Men hjärtat är bara 1,5 meter högt och 1,5 meter brett. En bil är mycket längre än så.

 

Elefanthjärtan är mindre än blåvalshjärtan. Men forskarna såg att de två djuren hade nästan samma form på sina hjärtan.

 

Veckans fördjupning: Hjärtat

 

Hjärtat

 

Hjärtat är en muskel och är lite större än en knuten hand. Hjärtat sitter ungefär i mitten av din bröstkorg mellan lungorna, lite mer åt vänster än åt höger.

 

Det är en av kroppens viktigaste muskler som pumpar runt blodet i vår kropp. När hjärtat pumpar brukar vi säga att det slår. Ett hjärta ska slå ungefär en gång varje sekund, ibland kan det slå lite snabbare eller lite långsammare. Ditt hjärta slår ungefär 30 miljoner gånger på ett år.

 

En bild av ett människohjärta. Det är en rund klump med blodådror runt.

 

Hjärtat ger oss syre

 

Vi människor behöver syre för att kunna andas och leva. Syret finns i blodet. Hjärtat fungerar som en pump som pumpar runt blod med syre i din kropp. Hjärtat är en muskel som slår automatiskt, det är inte en muskel du kan styra över.

 

Ett stetoskop ligger mot ett rött hjärta.

 

Hjärtats två kretslopp

 

Blodet rör sig i kroppen i två kretslopp: det lilla och det stora blodomloppet. I det lilla omloppet pumpas blodet från den högra halvan av hjärtat till lungorna, där blodet får syre och släpper ut koldioxid. Sen kommer blodet tillbaka till hjärtat, men i den vänstra halva. Där pumpas blodet ut i det stora blodomloppet. Stora omloppet pumpar det friska och syrerika blodet ut i kroppen.

 

En ritad bild på ett hjärta. Ena halvan av hjärtat är blå, andra halvan är röd.

 

Ta hand om ditt hjärta

 

Det är viktigt att ta hand om sitt hjärta. Regelbunden träning hjälper dig att hålla ditt hjärta friskt, och hjälpa hela din kropp att må bra. Det är också viktigt att äta bra mat. Om din mat inte innehåller för mycket fett och socker mår ditt hjärta bättre.

 

En röd lodrät linje. Linjen går upp och ner i toppar och dalar. I mitten formar linjen ett hjärta.

 

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

Blåvalen är det största djuret i havet.
Elefanten är det största djuret på land.
Nu har några forskare undersökt
blåvalens och elefantens hjärta.

 

Många har trott att blåvalens hjärta
är lika stort som en bil.
Men forskarna såg att det inte var sant.
Blåvalens hjärta är bara 1,5 meter långt.

 

Elefantens hjärta är mycket mindre
än blåvalens hjärta.
Men elefantens hjärta har
nästan samma form som blåvalens.

 

Veckans fördjupning: Hjärtat

 

Hjärtat

 

Hjärtat är en muskel.
Hjärtat sitter ungefär i mitten av bröstet,
men lite åt vänster.

 

Hjärtat är jätteviktigt i kroppen
eftersom det pumpar runt allt vårt blod.

 

När hjärtat pumpar
brukar vi säga att det slår.
Hjärtat ska slå ungefär en gång varje sekund.

 

En bild av ett människohjärta. Det är en rund klump med blodådror runt.

 

Hjärtat ger oss syre

 

Vi människor behöver syre.
Syret finns i luften som vi andas in.
När vi andas in hamnar syret i lungorna. 

 

I lungorna fylls blodet med syre.
Hjärtat pumpar sedan runt
blod med syre i din kropp.

 

Ett stetoskop ligger mot ett rött hjärta.

 

Hjärtats två kretslopp

 

Blodet rör sig i kroppen i två kretslopp:
det lilla och det stora blodomloppet.

 

Det lilla blodomloppet går från
hjärtat till lungorna.
I lungorna får blodet nytt syre.

 

Sen kommer blodet tillbaka till hjärtat.
Och då börjar stora blodomloppet.
Det går från hjärtat ut i kroppen.

 

En ritad bild på ett hjärta. Ena halvan av hjärtat är blå, andra halvan är röd.

 

 

Ta hand om ditt hjärta

 

Det är viktigt att ta hand om sitt hjärta.
Du kan ta hand om ditt hjärta
genom att träna och äta bra.

 

En röd lodrät linje. Linjen går upp och ner i toppar och dalar. I mitten formar linjen ett hjärta.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!