Lag om jämställda löner på Island

Staplar av guldmynt i en rad. längst till vänster är staplarna lägre men till höger blir de högre och högre.

Island har en ny lag som säger att kvinnor och män ska få lika mycket i lön. Det är nu olagligt att betala olika mycket beroende på vilket kön personen har.

Island har en ny lag som säger att kvinnor och män ska få lika mycket i lön. Det är nu olagligt att betala olika mycket beroende på vilket kön personen har.

 

Många tycker det är viktigt att alla ska få samma lön för samma jobb. Men det är inte alltid så på alla jobb. Ofta får kvinnor mindre betalt, fastän de gör samma jobb som en manlig kollega.

 

Island har en ny lag om löner som började gälla 2018. Nu är det förbjudet att betala människor olika mycket baserat på vilket kön de har. Om ett jobb inte betalar lika mycket för kvinnor som för män, kan det bli böter.

 

Enligt en rapport från Världsekonomiskt forum (WEF) är Island, Norge, Finland, Rwanda och Sverige de länder i världen som har mest jämställda löner mellan kvinnor och män.

Kvinnor tjänar mindre pengar
än vad män gör.
Om en kvinna och en man har samma jobb
brukar kvinnan få mindre betalt än mannen.

 

Men på Island kommer det en ny lag
från och med 2018.
Lagen säger att män och kvinnor
måste få lika betalt för samma jobb.

 

Island är redan ett land
där kvinnor och mäns löner är ganska lika.
Men med den här lagen blir lönerna
kanske ännu mer lika.