Forskare har hittat ett nytt rum i den största pyramiden.

Ett nytt rum har hittats i Egyptens största pyramide.

Cheopspyramiden är den äldsta och största pyramiden i Egypten. Nu har forskare hittat ett 30 meter långt hålrum i pyramiden.


I Egypten finns det pyramider. Pyramider är urgamla gravar för kungar. Den äldsta och största pyramiden heter Cheopspyramiden. Nu har forskare hittat ett stort hålrum inuti Cheopspyramiden som de inte visste fanns tidigare.

 

Forskare säger att ovanför “Konungens kammare” i pyramiden finns det ett 30 meter långt hålrum. Det är det första stora fyndet i pyramiden på 200 år.Cheopspyramiden består av stora stenblock som väger flera ton. Det är därför det länge har varit svårt att undersöka pyramiden. Men nu har forskare använt sig av någonting som kallas för myoner.

Myoner är små partiklar som kan tränga igenom sten. Men myoner rör sig olika om de måste flyga igenom ett hårt material eller luft. Det är så forskarna har upptäckt att det finns ett hålrum i pyramiden.

 

Veckans fördjupning: pyramider.

 

Vad är en pyramid?

Utanför staden Kairo i Egypten i ett område som heter Giza, finns det nio stycken pyramider. Pyramiderna är gravar för Egyptens gamla kungar, som kallades för faraoner. Pyramiderna byggdes för ungefär 4500 år sedan. Pyramider har en bas som kan ha flera hörn, och är spetsig i toppen.

Pyramider som står i ökneni Egypten.

 

Vad är Cheopspyramiden?

Den största och äldsta pyramiden heter Cheopspyramiden. Cheopspyramiden är en gravkammare för faraon Cheops. Inuti Cheopspyramiden finns det ett rum som kallas för Kungens kammare. Det var där farao Cheops kista placerades. De gamla egyptiska kistorna kallas för sarkofager. Faraonerna begravdes ofta tillsammans med vackra skatter och deras mest älskade ägodelar.

Den största pyramiden som heter Cheopspyramiden.

 

Kända pyramider

De tre största och mest kända pyramiderna i Egypten är uppkallade efter faraonerna som de byggdes för. Pyramiderna heter Cheops, Chefren och Mykerinos. Det finns även fler mindre pyramider, men som inte har fått något namn.

En tecknad Egyptisk Farao.

 

Besöka pyramiderna

Det går att besöka pyramiderna i Egypten idag. Men det finns regler för hur du ska bete dig runt pyramiderna. Pyramiderna är känsliga eftersom de är så gamla. För länge sedan såg de säkert annorlunda ut än vad de gör idag. Men eftersom det har gått många år och de har blivit besökta av många människor, så har pyramiderna blivit slitna. Det är därför det inte är tillåtet att klättra på pyramiderna, och flygplan får inte lov att flyga över dem.

Pyramiderna från långt håll.

 

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

Veckans fördjupning: pyramider.

 

Vad är en pyramid?

Pyramider är stora byggnader
som byggdes för länge sen.
Det finns många pyramider i Egypten
på en plats som heter Giza.

Pyramiderna är till för att vara gravar
för den tidens kungar.

Pyramider som står i ökneni Egypten.

 

Vad är Cheopspyramiden?

Cheopspyramiden är den
största och äldsta pyramiden.
Det är en grav för kungen
som hette Cheops.  

Den största pyramiden som heter Cheopspyramiden.

 

Kända pyramider

De tre största pyramiderna
har fått namn efter kungarna de byggdes för.
De heter Cheops, Chefren och Mykerinos.
Men det finns även andra mindre pyramider
som inte har några namn.

 

En tecknad Egyptisk Farao.

 

Besöka pyramiderna

Idag kan du besöka pyramiderna.
Men du får inte klättra på dem.
Pyramiderna är väldigt
gamla och kan därför gå sönder lätt.

Pyramiderna från långt håll.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!