Datum för Brexit

Storbritanniens flagga.

Det är nu bestämt när Storbritannien ska lämna EU.

Nu är det bestämt när Storbritannien kommer gå ut ur EU. Klockan 23.00 den 29 november. 


Sommaren 2016 höll Storbritannien en folkomröstning. Då röstade alla invånarna i Storbritannien om de ville vara kvar i EU. Storbritannien röstade för att lämna EU. Det här valet kallas för Brexit.Nu har ett datum fastställts för är Storbritannien ska lämna EU. Det kommer att hända klockan 23.00 den 29 juni 2019.Storbritannien jobbar nu för att se till att de är redo att lämna EU år 2019. Det är mycket som ska bestämmas om hur det ska gå till när Storbritannien lämnar EU. Landet håller nu flera möten med andra länder för att komma överens om hur framtiden ska se ut.

EU är ett samarbete mellan
många länder i Europa.
Sverige är med i EU och många
andra länder också.

 

Storbritannien har varit med i EU länge.
Men de vill inte längre vara med.
I Storbritannien fick människorna rösta
om de ville vara med i EU.
Och då valde de att lämna EU.

 

Men Storbritannien kan inte lämna
samarbetet EU på en gång.
Det är mycket som måste bestämmas först.

 

Det finns ett datum för när Storbritannien
ska lämna EU.
Det är klockan elva på kvällen
den 29 november 2019.