Nationella prov stressar elever

Ett barns händer håller en penna och skriver på ett papper.

Många känner sig stressade inför nationella proven.

Många elever känner sig stressade inför nationella prov. Vissa tycker att det är svårt att hinna med eller att betyget blir viktigare än att lära sig.

 

I november är det dags för nationella prov. I grundskolan är det årskurserna 3, 6, 9 som gör nationella prov. Proven är i olika ämnen, bland annat svenska, engelska och matte.

 

Nationella prov ska hjälpa lärare att sätta rättvisa betyg. Men det är inte bara de nationella proven som bestämmer betyget. När lärare sätter betyg ska de kolla på alla elevernas kunskaper.

 

Men många elever känner sig stressade inför nationella prov. Vissa tycker att proven gör att betyget blir viktigare än att lära sig något. Det kan också kännas stressigt att hinna skriva klart provet i tid.

 

Det är viktigt att alla får en bra utbildning. Det är därför alla elever i Sverige gör samma prov, så att alla får samma möjlighet att visa vad de kan. De nationella proven finns så att det går att se att alla skolbarn får rätt sorts utbildning i skolan.

Alla elever i Sverige
ska göra nationella prov i skolan.
Elever som går i trean, sexan och nian
gör nationella proven.

 

Nationella prov är samma för alla.
De finns för att alla elever
ska ha lärt sig ungefär samma saker.

 

Men många elever tycker att
det blir jobbigt med de nationella proven.
Eleverna känner sig stressade.

 

Många tycker att nationella proven
gör så att allt handlar om betyg.
Andra tycker att det är jobbigt
att proven måste göras under kort tid.