Dålig kunskap bland cyklister

Även för cyklister är det viktigt att kunna trafikreglerna. Bild: connel/shutterstock.com

En ny undersökning visar att många som cyklar inte vet vilka regler det finns för cyklister i trafiken. Det kan skapa problem för både bilister och cyklister ute på vägarna.

 

En ny undersökning visar att inte alla cyklister vet hur de ska göra när de cyklar. Att cyklisterna inte kan reglerna är farligt, eftersom det då kan uppstå förvirring. Många cyklister är osäkra på reglerna som gäller, särskilt runt övergångsställen och trottoarer. Det kan till exempel handla om att cyklisterna inte vet vem som ska köra först.

 

Den nya undersökningen är gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut. De frågade cyklister i alla åldrar runt om i Göteborg, Linköping och Stockholm. I undersökningen frågade institutet flera frågor om de trafikregler som gäller för cyklister. Och av de svar som de fick in, var vart fjärde svar fel. Många av cyklisterna sa också själva att de inte kunde alla reglerna.

 

Ett problem är att många tycker att trafikreglerna är otydliga. Otydliga regler är både svårare att förstå och ökar risken för att någon gör fel i trafiken. Anledningen till att många av reglerna är otydliga är att reglerna skrevs på 50-talet. Då såg trafiken annorlunda ut jämfört med idag. Nu är det mycket mer bilar och cyklister som är ute på vägarna.

 

Fundera och diskutera

 

 1. Kan du någon cykelregel?
 2. Vad får du inte glömma när du är ute och cyklar?
 3. Vad är det roligaste med att cykla?

 

 

Anas ler mot kameran. Han har kort, svart lockligt hår. Han har en svart och rödrutig skjorta, och en hoodie.

 

Anas Osman

1. Man måste ha hjälm när man cyklar.
2. Man får inte glömma att ha hjälm på huvudet.
3. Det bästa är att cykla med sina vänner.

 

 

Almin ler mot kameran. Han har en blå hoodie och luggen ligger bakåt och uppåt med hjälp av hårgelé. Han ler mot kameran.

 

Almin Jugo

 1. Man ska stanna när det är rött ljus. Man måste cykla på höger sida.
 2. Man måste ha hjälm på huvudet.
 3. Man får frisk luft och det är kul att cykla.

 

Abdirahman står i en korridor. Han har en svart hoodie och en blå jacka. Han har kort svart hår och tittar lite lurigt mot kameran.

 

Abdirahman Bile Osman

 1. Nej, en av anledningarna är att jag inte är ute och cyklar i trafiken.
 2. När man cyklar får man inte glömma när en bil kör får man inte cykla samtidigt för då kan de krocka.
 3. Det roligaste är att man kan transportera sig lättare och det tycker jag är roligt.

 

Det är många människor som cyklar varje dag.
Men många cyklister kan inte trafikreglerna.
Reglerna i trafiken gäller inte bara bilar
utan för de som cyklar också.

 

Att de som cyklar inte kan reglerna
visar en ny undersökning.
De som har gjort undersökningen
har frågat cyklister om de kan reglerna.
Många sa nej.

 

Men det är viktigt att cyklister
kan reglerna ute i trafiken.
Annars kan någon råka köra fel.
Och då kanske någon krockar.

 

Många cyklister tycker att
reglerna för cyklisterna är svåra att förstå.
Kanske är det därför
som cyklisterna kan reglerna så dåligt.

 

Fundera och diskutera

 

 1. Kan du någon cykelregel?
 2. Vad får du inte glömma när du är ute och cyklar?
 3. Vad är det roligaste med att cykla?

 

 

Anas ler mot kameran. Han har kort, svart lockligt hår. Han har en svart och rödrutig skjorta, och en hoodie.

 

Anas Osman

1. Man måste ha hjälm när man cyklar.
2. Man får inte glömma att ha hjälm på huvudet.
3. Det bästa är att cykla med sina vänner.

 

 

Almin ler mot kameran. Han har en blå hoodie och luggen ligger bakåt och uppåt med hjälp av hårgelé. Han ler mot kameran.

 

Almin Jugo

 1. Man ska stanna när det är rött ljus. Man måste cykla på höger sida.
 2. Man måste ha hjälm på huvudet.
 3. Man får frisk luft och det är kul att cykla.

 

Abdirahman står i en korridor. Han har en svart hoodie och en blå jacka. Han har kort svart hår och tittar lite lurigt mot kameran.

 

Abdirahman Bile Osman

 1. Nej, en av anledningarna är att jag inte är ute och cyklar i trafiken.
 2. När man cyklar får man inte glömma när en bil kör får man inte cykla samtidigt för då kan de krocka.
 3. Det roligaste är att man kan transportera sig lättare och det tycker jag är roligt.