Stort klimatmöte under FN-dagen

En blå flagga med FN:s symbol på. Flaggan hänger på en flaggstång framför en skyskrapa.

Varje år firar vi FN. FN är en organisation som arbetar för att alla människor ska ha det bra.

FN-dagen

 

Vi firar FN-dagen den 24 oktober varje år eftersom det var den dag år 1945 som FN-stadgan började gälla. FN-stadgan är det som bestämmer vad FN ska göra. Utifrån stadgab arbetar FN med många saker, till exempel klimatfrågor och barns rättigheter. Läs mer om FN här: Förenta Nationerna

I dag är det FN-dagen. Under FN-dagen i år pågår ett stort klimatmöte i Malmö, där FN:s klimatpanel ska diskutera klimathotet.

 

Den 24 oktober varje år firar vi FN-dagen. I år under FN-dagen, och under resten av veckan, är det ett stort klimatmöte i Malmö. Klimatmötet är en del av FN:s arbete för att försöka stoppa klimathotet

 

Under mötet träffas FN:s klimatpanel som heter IPCC. IPCC är en grupp med klimatexperter, och är den del av FN som har särskilt ansvar för att arbeta med klimathotet.

 

På mötet i Malmö ska IPCC diskutera en stor rapport som de håller på att skriva. Rapporten ska berätta om den senaste forskningen om klimatet.

 

FN kan inte bestämma vad olika länder ska göra. Men de kan berätta vad som är viktigt att ändra på, och det är därför som IPCC skriver rapporten. Utifrån rapporten får sedan politikerna i varje land bestämma vad vi ska göra åt de problem som rapporten berättar om.

 

– Vetenskapen förser politiken med ett beslutsunderlag. Därefter är det upp till ansvarsfulla politiker att dra slutsatser av IPCC:s rapporter, säger Isabella Lövin.

 

Isabella Lövin är den minister i Sverige som har ansvar för klimatfrågor. Hon är på plats i Malmö under klimatmötet.

FN-dagen

 

Vi firar FN-dagen den 24 oktober varje år.
Vi firar den då eftersom 24 oktober år 1945
var den dag som FN-stadgan började gälla.
FN-stadgan bestämmer vad FN ska göra.
Läs mer om FN här: Förenta Nationerna

I dag är det FN-dagen.
Under FN-dagen i år är det ett stort möte i Malmö.Mötet handlar om klimatet.
På mötet träffas den grupp i FN
som arbetar med frågor om klimatet.

 

Gruppen arbetar mest med
att försöka stoppa klimathotet.
Du kan läsa mer om klimathotet här:
Fördjupning om klimathotet

 

På mötet ska gruppen prata om
en stor rapport som de skriver.
Rapporten ska hjälpa alla länder
att tillsammans försöka stoppa klimathotet.