Vi slänger 80 miljoner kilo kläder

En stor container med sopor. Ur containern hänger det slängda kläder.

Endast en procent av alla kläder återvinns.

I Sverige slänger vi väldigt mycket kläder, trots att det går att det skulle gå att återvinna mycket av kläderna. Nu vill regeringen göra något åt det.

 

Varje år slänger vi runt åtta kilo kläder per person i Sverige. Det blir sammanlagt 80 miljoner kilo kläder. Nu vill regeringen göra något åt alla kläder som slängs. Därför vill de lägga sju miljoner kronor nästa år på att återanvända tyg.

 

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som jobbar med miljöfrågor. De säger att det går åt 7000 liter vatten och 3 liter kemikalier för att tillverka ett kilo tyg. Det betyder att det påverkar miljön väldigt att tillverka kläder.

Naturvårdsverket har också gjort en utredning som visar att hälften av de kläder som slängs skulle kunna återbrukas. Att återbruka är inte riktigt samma som att återvinna. Att återvinna betyder att använda materialet, men göra något annat av det, till exempel att smälta ner plast till nya plastsaker.

 

Att återbruka betyder ofta att använda saker igen, men kanske på ett annat sätt. Vi kan återbruka kläder genom att ge kläder till kompisar eller secondhandbutiker, eller kanske sy om kläder som vi har tröttnat på.

Vad kan vi göra med gamla kläder?

 

Vi kan ge bort gamla kläder till kompisar.
Vi kan också sy om
kläder som vi har tröttnat på.

Vi slänger väldigt mycket kläder i Sverige.
Vi slänger 8 kilo per person varje år.
Det blir 80 miljoner kilo tillsammans.

 

Kläder är gjorda av tyg.
När vi gör tyg måste vi använda
många giftiga ämnen.
Det är inte bra för naturen.

 

När vi slänger kläder blir det
också dåligt för naturen.
För då måste vi ju
göra nya kläder hela tiden.

 

Regeringen vill nu hjälpa till med
att ta hand om alla kläder som slängs.
Regeringen vill lägga pengar på
att återanvända tyget i kläderna.