Ny organisation med fokus på skog och ursprungsbefolkningar

En regnskog. Stora träd sträcker sig upp mot himlen och mellan träden silar det ner solsken.

Många ursprugnsbefolkningar bor i regnskogar runt om i världen.

Ursprungsbefolkning

Ursprungsbefolkning är de människor som levt på ett område sedan mycket länge. De bodde där innan andra människor kom till samma landområde och skapade nationer och stater. Ursprungsbefolkningar har ett eget språk, egen kultur och egna traditioner.

Ursprungsbefolkningars rätt till skog och mark är viktigt för ursprungsbefolkningen och positivt för jordens klimat. Därför ska en ny organisation arbeta för just de sakerna.

 

En ny organisation ska arbeta för urbefolkningars rätt till mark och skog. Organisationen heter Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter. Det är Sida som står bakom den nya organisationen. Sida den myndighet i Sverige som är ansvarig för de pengar som Sverige ger för att hjälpa andra länder.

n

Många ursprungsbefolkningar bor i skogar eller regnskogar runt om i världen, och har gjort det väldigt länge. Men i många länder har ursprungsbefolkningen blivit av med sin rätt att odla eller ha djur där de alltid har levt. Många ursprungsbefolkningar lever på andra sätt än vad vi gör, till exempel lever en del närmare naturen. Det har skapat problem när länderna där ursprungsbefolkningen bor har upprättat nya lagar för hur skogen ska tas om hand. Ursprungsbefolkningar har sällan kunnat följa lagarna på grund av sitt annorlunda sätt att leva. Ibland har också ursprungsbefolkningen blivit så pass förtryckta att de inte fått samma lagliga rättigheter som resten av landets befolkning.

 

Den nya organisationen vill arbeta för att ursprungsbefolkningar får tillbaka sin rätt till mark och skog. Och det är inte bara bra för ursprungsbefolkningen, utan även för klimatet. Forskning har visat att det inte huggs ner lika mycket regnskog när ursprungsbefolkningar får sköta den.

 

Regnskogar är viktiga för att vi ska fortsätta ha ett bra klimat på jorden.

Såhär säger Carin Jämtin som är generalsekreterare för Sida:

– Att ha rätt till mark är viktigt i sig självt, men det är även viktigt ur ett klimatperspektiv, ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett generellt maktperspektiv, säger hon till Sveriges Radio.

 

 

Lättläst text kommer inom kort.