Vikingakvinna kan vara en av de första kristna

En runt träsköld, en metallhatt med två horn som pekar ut åt sidorna och en liten yxa.

Vikingarna levde strax innan och efter år 100. De hade ofta vapen och sköldar som såg ut såhär.

Arkeologer har hittat ett fynd från vikingatiden som kan ändra det vi vet om historien. Vikingakvinnan Kata kan vara ett bevis för att Sverige blev kristet tidigare än vi trodde.

 

Den period som var mellan 700-talet och och 1100-talet i Sverige brukar vi kalla för vikingatiden. Vi har länge trott att de flesta vikingar inte var kristna, eftersom kristendomen kom till Sverige först efter år 1000. Men nu har några arkeologer gjort ett fynd som visar att det kanske inte stämmer.

 

Arkeologerna gjorde fyndet i Varnhem i Västergötland. På platsen för fyndet har arkeologerna arbetat i många år eftersom de har hittat en gammal kyrka där. Intill kyrkan har det varit en gammal kyrkogård, och det är där arkeologerna nu har hittat flera skelett.

Ett av skeletten tillhörde en kvinna som arkeologerna har döpt till Kata. Kata tros ha levt under tidigt 1000-tal, och några av de andra skeletten kan vara från 900-talet. Det är hundra år tidigare än de skelett som andra arkeologer har hittat på andra kyrkogårdar. Och att de just hittades på en kyrkogård, visar att de var kristna.

 

– Om det här är sant, om det verkligen stämmer, så innebär det här en sensation. Det innebär att vi måste skriva om vikingatidens historia och vi får en helt ny berättelse om hur Sverige kristnades, säger historikern Dick Harrison till SVT.

Vikingatiden var för mer än tusen år sen.
På vikingatiden var inte många kristna.
Kristendomen kom inte till Sverige
förrän i slutet på vikingatiden.

Men nu har några arkeologer
hittat ett skelett.
Skelett är från en vikingakvinna.
Arkeologerna har döpt kvinnan till Kata.

 

Kata levde innan det år vi har trott
att kristendomen kom till Sverige.
Men Kata hittades på en gammal kyrkogård.
Det betyder att hon var kristen.

Att Kata var kristen är en viktig upptäckt.
Det visar att folk i Sverige
kanske blev kristna tidigare än vi trodde.