När kan barn cykla själva till skolan?

Ett litet barn, kanske 3-4 år, som sitter på en liten cykel. Barnet har hjälm och randig tröja.

När barn precis lär sig cykla får de inte cykla själva till skolan. De flesta skolor säger att man måste vara minst 12 år.

NTF rekommenderar att barn som vill cykla själva ska kunna:  

  • Cykla bra
  • Se risker som finns på vägarna
  • Vara tillräckligt lång för att synas över bilar
  • Kunna se hur snabbt saker kommer på vägar.

Skolor brukar rekommendera att barn ska vara 12 år innan de börjar cykla själva till skolan. Men enligt experter är det är inte bara åldern som är viktig. Det är minst lika viktigt att barnet känner sig moget och redo, och att det finns bra cykelvägar.

 

Att få cykla själv till skolan kan vara en milstolpe för många barn. Det ger barn en chans att få ta ansvar och få göra något på egen hand. Men hur gamla ska barn vara när de börjar cykla till skolan?

 

NTF, eller Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande, är en organisation som arbetar med allas rätt till en säker trafik. NTF och många skolor rekommenderar att barn kan börja cykla till skolan själva när de är 12 år gamla. Vid 12 års ålder sägs det att barn har den mognad som behövs för att kunna cykla själva. Men det kan vara individuellt för varje barn eftersom alla mognar olika fort.

 

Pia Björklid är en expert på barn och trafik och hon säger att det inte finns en specifik åldersgräns utan att det ska finnas bra vägar och barnet ska kunna behärska cykeln. Hon säger också att det finns många bra anledningar till varför barn ska cykla själva. Dels är det bra för motionens skull eftersom barn då får röra på sig. En annan bra sak är att de blir vana vid att cykla:

 

– Om barn cyklar blir de vana cyklister och då kanske de även som vuxna väljer att ta cykeln före bilen, säger Pia Björklid.

Barn som vill cykla själva ska kunna:  

  • Cykla bra
  • Se farliga saker som finns på vägarna
  • Vara tillräckligt lång för att synas över bilar
  • Kunna se hur snabbt saker kommer på vägar.

När kan barn cykla själva till skolan?
De flesta skolor svarar
att barn ska vara 12 år.

 

Men det är faktiskt inte så enkelt.
Det har inte bara med barnets ålder att göra.
Barnet måste också kunna cykla bra.
Och det måste finnas bra cykelvägar.

 

När barn kan börja cykla själva till skolan
är alltså olika för olika barn.
Det är barnet och föräldrarna
som tillsammans bestämmer när det är dags.

 

Att cykla till skolan är också en bra sak för barn.
Att cykla ger till exempel motion.
Och barn som cyklar mycket
kanske cyklar mer som vuxna.