5,7 miljoner år gammalt fotavtryck hittat

Två fotspår i sand.

Fotspåret som hittats på Grekland kan ha gjorts av våra förfäder.

Vår art, människan, heter Homo sapiens. Från början var vi apor, men sedan utvecklades vi och blev människor. På vägen från apa till Homo sapiens fanns flera andra arter – de brukar vi kalla våra förfäder. Bland annat fanns Homo habilis, Homo erectus och Neandertalarna.

Forskare i Grekland har hittat ett fotavtryck som gjordes för 5,7 miljoner år sedan. De tror att fotavtrycket kan ha tillhört en av våra allra första förfäder.

 

En forskargrupp i Grekland har gjort ett ovanligt fynd. Forskargruppen har hittat fotavtryck som gjorts av en tvåbent varelse som levde för 5,7 miljoner år sedan. Forskarna tror att en av våra allra tidigaste förfäder kan ha gjort fotspåren.

 

Men inte alla forskare tror att det är våra förfäders fotspår. De flesta forskare säger att människans första utvecklingssteg togs i Afrika, och de här fotspåren har hittats på Kreta i Grekland.

 

Fotspåren som forskargruppen har hittat utmanar alltså tidigare teorier om människans ursprung. Om fotspåren är gjorda av en förmänniska är dessutom fotspåret det äldsta spåret av våra förfäder som har hittats någonsin.

 

Forskaren Per Ahlberg är en svensk professor i biologi vid Uppsala universitet. Han är en dem som har varit med och grävt ut det gamla fotspåret. Han säger att andra forskare har kritiserat deras fynd. Men själv är han säker på att det är ett fotspår. Han säger att apor har fotavtryck som liknar mer en mänsklig hand, där tummen sticker ut åt sidan. Fotspåren som de hittat är mindre än en vanlig människas fot idag, men den är smal och lång och passar in på hur våra förfäders fötter kan ha sett ut.

Fotavtrycket hittades på ön Kreta som tillhör Grekland. Bild: wikimedia commons.

Våra förfäder

 

Människan växte fram ur apor.
Vår art, människan, heter Homo sapiens.

 

Men på vägen från apa till Homo sapiens
fanns flera andra människoarter.
De brukar vi kalla våra förfäder.

Några forskare har hittat
ett väldigt gammalt fotavtryck.
Fotavtrycket är kanske
5,7 miljoner år gammalt.

 

Fotavtrycket ser ut som en människofot.
Men för så länge sen fanns inga människor.
Därför tror forskarna att
avtrycket kommer från en av våra förfäder.

 

Förut har forskarna trott
att våra förfäder kom från Afrika.
Men det nya fotavtrycket
hittades i Grekland.

 

Fotavtrycket har därför
gjort många forskare förvånade.
Och många forskare diskuterar nu
om fotavtrycket verkligen är riktigt.

 

Fotavtrycket hittades på ön Kreta som tillhör Grekland. Bild: wikimedia commons/TUBS.