Synskadades böcker svåra att läsa

Text som är skriven i punktskrift under text som är skriven i synskrift.

Punktskrift är ämnet i veckans fördjupning. Foto av MTM

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) sammarbetar med bibliotek över hela Sverige. De vill se till att alla har tillgång till böcker och information, oavsett läsförmåga eller funktionsvariation.

 

MTM producerar punktskriftsböcker för alla åldrar, men många av böckerna har så mycket fel att det blir svårt att läsa dem. Felen i punktskriftsböckerna har kommit till när MTM började skanna in böckerna, istället för att skriva in dem.

 

– Vi får in rapporter om det här väldigt ofta och jag har själv läst böcker där det är väldigt mycket fel, säger Henrik Götesson, som jobbar med punktskriftsfrågor, till Dagens Nyheter.

 

Enligt MTM:s generaldirektör finns det inte möjligheter att korrekturläsa punktskriftsböckerna innan de blir tryckta. Det beror på att de trycker för mycket böcker och annat läsmaterial.

 

Vad är punktskrift?

Människor som är synskadade eller blinda kan använda sig av något som heter punktskrift. Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som du läser med fingertopparna.

 

Systemet bygger på rektanglar med punkter, som kallas för en cell. Beroende på var punkten eller punkterna är i rektangeln så bildar det ett ord eller en siffra. Det går även att läsa punktskrift på datorn med särskilda tangentbord.

 

En hand stryker över en träskiva i vilken punktskrift står skriven.
Punktskriften består av punkter som bildar ord och siffror.
Foto: Christophe MOUSTIER

 

Punktskriftens historia

Det var fransmannen Louise Braille som skapade punktskriften. Han skadade synen som barn och blev helt blind, men gick i en skola med seende barn. Louise Braille räknade ut ett system som är den punktskrift vi använder idag, nästan 200 år senare. Ibland kallas punktskrift även för brailleskrift.

 

Sex vita prickar på en svart bakgrund. Under prickarna står det Braille.

 

Punktskrift i Sverige

Idag finns det runt 1200 personer i Sverige som använder punktskrift. Det går att lära sig i skolan om man blivit synskadad som liten, men även vuxna kan lära sig att läsa punktskrift. Via MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) finns det ungefär 10 000 olika böcker i punktskrift som går att låna. Varje år produceras runt 400 nya böcker i punktskrift.

 

Punktskrift på metall.

 

Var finns punktskrift?

Punktskrift finns inte bara att läsa i böcker. Runt om i Sverige har punktskrift inkluderats i samhället så att det ska bli lättare för blinda och synskadade att kunna röra sig. Du kan hitta punktskrift ibland vid stoppknappen på bussen, vid hissar och vissa skyltar.

 

Punktskrift är ett sätt att skriva.
Det är små punkter som är upphöjda.
Istället för att läsa det med ögonen
läser man det med händerna.

 

Böcker som är skrivna med punktskrift
är bra för de som har svårt att se.
En myndighet som jobbar med sådana böcker
är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

 

Men MTM får nu veta att
många böcker med punktskrift har fel i dem.
Det kan bero på att ingen hinner testläsa
böckerna innan de ges ut.

 

Vad är punktskrift

Punktskrift är ett sätt att skriva
som de som inte ser kan läsa.
De läser genom att känna med fingertopparna
på en rad av punkter.

 

En hand stryker över en träskiva i vilken punktskrift står skriven.Punktskriftens historia

Det var en fransman som hette Louise Braille
som kom på punktskriften.
Han levde för 200 år sedan.
Han skadade synen när han var liten.


Men han fick gå i en skola
med barn som kunde se.
Därför kom han på ett sätt
som gjorde att han också kunde läsa.

 

Sex vita prickar på en svart bakgrund. Under prickarna står det Braille.

 

Punktskrift i Sverige

I Sverige finns många olika böcker
med punktskrift.
Ungefär 10 000 stycken olika böcker
finns det som man kan låna på bibliotek.

 

Punktskrift på metall.

 

Var finns punktskrift?

Men punktskrift finns inte bara i böcker.
Det finns till exempel
på stoppknapparna i bussar.
Känn på en stoppknapp
nästa gång du åker buss får du se.