Svenska personnumret fyller 70 år

En kvinnas ansikte mot bakgrund av binära siffror.

I år fyller det svenska personnumret 70 år.

I år fyllde personnumret 70 år. Det är det tiosiffriga nummer som hjälper myndigheter att hålla koll på vem som är vem.  

 

Alla människor som föds i Sverige eller som flyttar hit får ett personnummer. I januari i år fyllde personnumret 70 år. År 1947 kom alltså det personnummer vi har idag. Myndigheterna förklarade att de skapade personnumret för att det skulle bli tydligt vilka som bodde i samhället.

 

Ett personnummer är ett nummer som vi har i Sverige så att det ska gå att identifiera personer. Det är ett nummer du måste kunna när du till exempel går till doktorn eller till banken. Alla personnummer idag är unika, så det personnummer du har är bara ditt.

 

Vad är ett personnummer?

Svenska personnummer består idag av totalt av 10 siffror. De första åtta siffrorna är det datum du är född: år, månad och dag. Ibland brukar man fråga efter tolv siffror och då räknas hela födelseåret med: till exempel 2009 istället för bara 09.

 

Eftersom många kan fylla år på samma dag är det de sista fyra numren som är viktiga. De siffrorna är slumpmässigt utvalda, förutom den tredje siffran. Den tredje, näst sista siffran står för kön, där män får en udda siffra och kvinnor en jämn.

090101-xxxx

Varför har vi personnummer?

 

Vårt samhälle skulle inte fungera utan ett personnummer. Det skulle vara mycket svårare att veta vem som är vem  eftersom våra datorsystem inte skulle kunna sortera människor. Eftersom datorer hjälper oss med många jobb är det därför lättare att ha nummer som en dator kan sortera.

En daor, skärm, tangentbord och mus.

 

Personnumrets historia

Sverige har länge hållit koll på sina invånare. Under en lång tid var det kyrkorna som höll koll på människor genom att skriva ner deras uppgifter i kyrkoböckerna. Att hålla koll på vilka människor är, kallas för att folkbokföra. Enligt Skatteverket kom den första kyrkobokföringen över svenskar redan år 1686. Då skulle präster gå runt till alla hus och kolla att de kunde sin bibel ordentligt.

En kyrka.

Viktigt med säkerhet

 

Det är viktigt att kunna sitt personnummer. Men det kan också vara bra att se till att inte andra får reda på ditt personnummer. Om fel person får tag på ett personnummer kan de säga att de är någon som de inte är. Oftast brukar det finnas extra skydd för att någon ska veta att du är du, till exempel att banken ber om legitimation med ditt personnummer. Men det är bra att vara på den säkra sidan.

 

 

 

I tidningen gav vi en ledtråd till vad veckans fördjupning handlar om. Kan du gissa ledtråden?

 

Pengar - nga + s +lejon - lej +igelkott + l -elkot, n + tumme - t + r

Ditt personnummer är 10 siffror
som är unika bara för dig.
Personnumret består av ditt födelsedatum
och fyra siffror till.

 

I år har vi haft personnummer i 70 år.
Alla människor som föds i Sverige
eller flyttar hit får ett personnummer.

 

Vad är ett personnummer?

Om du är född den första januari 2009 är
de första siffrorna i ditt personnummer 090101.
De fyra sista siffrorna är slumpmässigt utvalda.
Men den näst sista siffran visar
vilket kön du har fått.

090101-xxxx

 

Varför har vi personnummer?

Personnummer är till för att
det ska bli lättare att veta vem du är.
Många personer kan ha samma namn
men ditt personnummer är det bara du som har.

En daor, skärm, tangentbord och mus.

 

Personnumrets historia

Personnummer som de ser ut idag
har funnit sedan 1947.
Innan dess var det kyrkan
som höll koll på vilka som bodde i landet.

En kyrka.

 

Viktigt med säkerhet

Det är viktigt att kunna sitt personnummer.
Det behövs för att bevisa
att du är du.
Därför ska man inte säga sitt personnummer
till någon som man inte känner.

 

I tidningen gav vi en ledtråd till vad veckans fördjupning handlar om. Kan du gissa ledtråden?

 

Pengar - nga + s +lejon - lej +igelkott + l -elkot, n + tumme - t + r