Svenska lodjur kan introduceras i England

Lodjur.

Lodjuret är ett av våra hotade landskapsdjur.

Lodjur har inte funnits i Storbritannien på mer än tusen år. Men snart kan man kanske få se lodjur smyga runt i Englands skogar. Organisationen Lynx UK Trust vill fånga in svenska lodjur och flytta dem till ett skogsområde i norra England, nära Skottland.

 

Lodjur är Europas största kattdjur och lever vilt i Sveriges skogar. Men i England har lodjur inte funnits på 1300 år. Det vill organisationen Lynx UK Trust ändra på. Den brittiska organisationen vill fånga in sex svenska lodjur och flytta dem till ett engelskt skogsområde.

 

Just nu håller organisationen på att undersöka hur lodjuren kan påverka naturen och de djur som redan bor i skogsområdet. Henrik Andrén är professor i viltekologi på Sveriges lantbruksuniversitet och kan mycket om vilda djur. Han tror att det skulle vara möjligt att flytta lodjuren till England.

 

– Det finns ju gott om mat för dem. Rådjur är deras huvudsakliga bytesdjur och det finns det gott om i stora delar av Storbritannien. Sedan behöver de lite större områden av sammanhängande skog, och det kan de hitta där de har planer på att introducera dem, säger Henrik Andrén.

 

Lodjur är fridlysta djur. Det betyder att ingen får skada lodjur. Men ibland skadas ändå lodjur för att de till exempel har attackerat tama djur och man vill skrämma dem. Henrik Andrén säger att istället för att skada vissa av lodjuren skulle det gå att fånga dem och skicka dem till England istället.

 

Samtalsfrågor:

  1. Har du sett ett lodjur?
  2. Tror du lodjuren hade gillat att flytta till England?
  3. Hur kan lodjuren påverka miljön om de flyttar till England?

Lodjur är stora kattdjur.
De lever vilt i svenska skogar.
Men i England finns inga lodjur.
Men det kanske kommer att ändras.

 

En organisation som heter Lynx UK Trust
vill flytta lodjur från Sverige till England.
Just nu undersöker organisationen om
det går att flytta några lodjur till England.

 

Henrik Andrén är professor i viltekologi
på Sveriges lantbruksuniversitet.
Han tror att det hade fungerat
att flytta lodjur till England.
Henrik Andrén säger att
lodjuren behöver mat och stora skogar.
Och det finns gott om
både mat och skog i England.

 

Samtalsfrågor:

  1. Har du sett ett lodjur?
  2. Tror du lodjuren hade gillat att flytta till England?
  3. Hur kan lodjuren påverka miljön om de flyttar till England?