Uråldrig jättesalamander hittad på Grönland

Ett rött ödleöga.

En jättesalamanders skalle har hittats. Jättesalamandern levde för 210 miljoner år sen.

Ett kranium som tillhör en uråldrig jätteödla har hittats på Grönland. Kraniet är 210 miljoner år gammalt och visar att salamandern var över två meter med stora huggtänder.

 

På Grönland har forskare gjort ett nytt fynd. De har hittat ett uråldrigt kranium. Det visade sig att kraniet är 210 miljoner år gammalt och tillhör ett ödle-liknande djur som kallas för en jättesalamander. Salamandern var runt två och en halv meter lång — längre än en vuxen människa — och hade stora huggtänder.

 

Jättesalamandern levde under triastiden, vilket är vad man kallar tidsperioden för 200 miljoner år sedan. Då såg världen väldigt annorlunda ut. Det fanns bara en jättekontinent som kallades för Pangea.

 

Många tänker sig Grönland som ett väldigt kallt land med snö, men för 200 miljoner år sedan var det torrt och varmt. Forskare säger att Grönland var ungefär som södra Spanien, med floder och växtlighet. Forskare har även hittat fossiler som kan vara släkt med jättesalamandern i andra delar av Europa.

 

Även du kan hitta en fossil. Det är ovanligt att hitta något så stort som ett kranium, men i till exempel i sandsten och kalksten går det ibland att hitta små fossiler.

 

Samtalsfrågor

  1. Varför tror du att ödlan var så stor?
  2. Var tror du är en bra plats för att leta efter fossiler?
  3. Har du någonsin hittat en fossil?

Forskare har gjort ett nytt fynd på Grönland.
De har hittat ett skeletthuvud
av en jätteödla.
Jätteödlan levde för 210 miljoner år sen.

 

Jätteödlan var cirka
två och en halv meter lång.
Och den hade jättestora huggtänder.

 

När ödlan levde för 210 miljoner år sen
såg världen väldigt annorlunda ut.
Då fanns det bara en stor kontinent
som hette Pangea.


Pangea har sen dess splittrats och bildat
alla kontinenter vi har idag.

 

Samtalsfrågor

  1. Varför tror du att ödlan var så stor?
  2. Var tror du är en bra plats för att leta efter fossiler?
  3. Har du någonsin hittat en fossil?