Barn rör på sig för lite

En flicka leker på en lekplats.

Ny forskning visar att barn rör sig mindre på heger.

Enligt ny studie på fyraåringar rör barn på sig för lite under helgerna. Flickor är dessutom mindre aktiva än pojkar.

 

Ny svensk forskning visar att barn rör sig mindre på helgerna. Studien har gjorts på 899 stycken fyraåringar. Barnen har haft en mätare på höften som mätt all aktivitet under en hel vecka. Resultatet visar att barnen rör sig mycket mindre under helgen än när de går på förskolan under veckodagarna.

 

Rekommendationen för barn på fyra år är att de ska röra sig minst en timme per dag. Men i studien rörde sig bara 30 procent av barnen tillräckligt mycket. Dessutom visade studien att flickor rörde sig mycket mindre än pojkar. En förklaring till varför flickor rör sig mindre än pojkar hittade inte forskarna.

 

Daniel Berglind är en av forskarna bakom studien. Han menar att föräldrar är förebilder för sina barn och ska därför röra på sig mer för att också få barnen att röra på sig.

– Vi vet att aktiva föräldrar ger aktiva barn så lek gärna tillsammans och agera som en bra förebild. Till exempel kan man ju jaga sina barn, leka kull, se till så att det blir lite mer aktivitet än att bara sitta still i sandlådan, säger Daniel Berglind till SVT.

Barn som är fyra år
rör på sig för lite på helgerna.
Det har forskare kommit fram till
när de undersökt 899 stycken fyraåringar.

 

Fyraåringarna hade en mätare på sig
under en hel vecka.
Och mätaren visade att de
rörde sig mycket mindre på helgerna.

 

Forskarna såg också
att flickor rörde sig mindre än pojkar.
Men vad det beror på
vet inte forskarna.

 

Forskarna tycker att det är viktigt
att föräldrarna leker med sina barn.
Barn ska röra på sig
minst en timme per dag.