G20-möte i Tyskland

Väg i Hamburg med många polisbilar. Längre bort på vägen är det många människor som protesterar.

Under G20-mötet var det många som protesterade.

G20 länderna har haft ett möte i Tyskland. Ledarna för världens starkaste ekonomier möttes för att diskutera ekonomi och politik.

 

G20 är en grupp som består av 19 länder och EU. Länderna som är med har väldigt mycket pengar. Därför har de också väldigt mycket makt. G20-länderna träffas varje år för att diskutera viktiga ämnen.

 

I helgen hade G20-länderna ett möte i Tyskland. Då möttes ledarna för länderna för att diskutera ekonomi och politik. Målet med G20-mötena är att  länderna ska komma överens om ämnen de tycker är viktiga.

 

Men under mötet i helgen fanns det ett ämne som länderna inte kunde komma överens om: klimatet. USA vill inte följa ett miljöavtal som alla andra länder sagt att de ska följa. Läs mer om det miljöavtalet.

 

Men det finns människor som inte är nöjda med ledarna och deras politik. Det var i protester i Hamburg medan mötet pågick. Omkring 13.000 människor gick ut på gatorna för att protestera mot G20 mötet. Många poliser blev skadade i de stökiga protesterna.

 

Efter mötet i Hamburg hjälpte människor till att städa efter protesterna. Folk samlade upp skräp och glasskärvor.

G20-möten är varje år.
Varje år är G20-mötet på en ny plats.
I år var G20-mötet
i Hamburg i Tyskland.

G20-mötet kallas ett stort möte.
I det mötet är 19 länder och EU med.
Alla som är med är rika och mäktiga länder
och EU som också är rikt och mäktigt.

 

På G20 samlas ledarna för länderna
som är med för att prata om viktiga ämnen.
Det är bra om ledarna tycker ganska lika
om vad som är viktigt.

 

Alla gillar inte G20-mötena.
Därför vill några protestera mot dem.
När många protesterar kan det lätt bli
ganska stökigt.

 

Det blev ganska stökigt efter protesterna
även den här gången.
Därför kom det många människor som
hjälpte till att städa upp efter G20-mötet.