Ny lag ska stärka barns rättigheter

En blå flagga med FN:s symbol på. Flaggan hänger på en flaggstång framför en skyskrapa.

Varje år firar vi FN. FN är en organisation som arbetar för att alla människor ska ha det bra.

FN
FN står för Förenta Nationerna. FN är en organisation som hjälper länder att komma överens. Många länder har gått med i FN för att hålla fred och se till att mänskliga rättigheter följs. I dag följer 196 länder barnkonventionens regler.

FN:s barnkonvention blir svensk lag. Regeringen tror att det kommer att ge barns rättigheter starkare stöd. Men experter varnar att barnkonventionen är för otydligt för att bli till en lag.

 

Sveriges regering har bestämt att FN:s barnkonvention ska bli till en lag i Sverige. FN:s barnkonvention är ett avtal som säger att barn ska ha egna rättigheter. Avtalet har skapats för att barn ska ha rättigheter i hela världen. Avtalet säger att alla barn ska ha rätt att säga vad de tycker och bli respekterade.

 

Sverige skrev på barnkonventionen 1990. Det betyder att Sverige ska göra som det står i barnkonventionen och se till så att alla barn har sina rättigheter. Men än så länge är det ingen lag. Därför kan inte någon dömas för att bryta mot barnkonventionen. Men det ska alltså ändras nu.

 

– Regeringen tycker att det är oerhört viktigt att barns rättigheter stärks och därför gör vi barnkonventionen till svensk lag, säger Åsa Regnér, som är barnrättsminister, till SVT Nyheter.

 

Men experter säger att lagen är för otydlig för att bli till en svensk lag. Det är viktigt att lagar är tydliga så att det blir rättvist för alla. Om en lag är otydlig kan människor bli osams om vad lagen betyder.

 

I Norge är barnkonventionen redan en lag. Åsa Regnér säger att Norge har goda erfarenheter av lagen. Åsa Regnér hoppas Sverige kommer få samma resultat. Men barnkonventionen kommer inte börja gälla som lag förrän 2020.

Förenta nationerna är en organisation.
Förenta nationerna brukar förkortas FN.
FN finns för att hjälpa länder
att samarbeta och ha fred.

 

FN jobbar också för mänskliga rättigheter.
Det betyder att alla människor
ska ha rätt att leva och vara fria.
Unga människor och barn har ibland
särskilda rättigheter.Därför har FN skrivit en barnkonvention.
I barnkonventionen står det att
alla barn har rätt att bli respekterade.

 

De som bestämmer i Sverige tycker
att barns rättigheter är viktiga.
Därför vill de göra FN:s barnkonvention
till en lag i Sverige.