Nationella proven ska bli digitala

Tre elever sitter på rad och skriver på datorer.

Foto: SpeedKingz/Shutterstock.com

I Sverige gör alla elever nationella prov. Det är prov som ser likadana ut i hela landet. Nu vill regeringen att nationella prov ska bli digitala.

 

Alla elever skriver nationella prov i grundskolan och i gymnasiet. Men bara i vissa årskurser. I grundskolan skrivs nationella prov i 3:an, 6:an och 9:an I gymnasiet finns också nationella prov i vissa kurser.

 

De nationella proven finns till för att eleverna ska få rättvisa betyg. Det ska också bli enklare för läraren att sätta rätt betyg på eleverna.

 

Nu vill regeringen att nationella prov ska skrivas digitalt i stället. Det innebär att proven hanteras av en dator, i stället för på papper. När en dator har hand om proven kan eleverna vara anonyma. Det betyder att de inte behöver skriva sitt namn på provet. Den som rättar kan då inte se vem som har skrivit provet. Men datorn vet det och kan meddela eleven vad hen har fått för betyg.

 

Regeringen hoppas att digitala nationella prov ska vara ännu mer rättvisa så att alla får det betyg de förtjänar.

Nationella prov är prov som
är likadana i hela landet.
Alla som går i skola i Sverige
skriver nationella prov.

 

De som bestämmer i Sverige
vill att nationella proven ska bli digitala.
Det betyder att en dator
ska ta hand om alla prov.

 

Datorn kan hålla koll på
vem som har skrivit proven.

 

På så sätt vet inte lärarna vem
som har skrivit proven.
Och då kan lärarna sätta ännu mer
rättvisa betyg.