Åldersskillnad mellan syskon spelar ingen roll för framgång

Tre syskon i solglasögon med olika färger ler framför havet.

Foto: altanaka/Shutterstock.com

Forskare från Stockholm har undersökt om åldersskillnad mellan syskon påverkar deras framgång. Nu säger de att det inte spelar någon roll hur många år det är mellan syskon.  

 

Har du ett syskon som är många år äldre eller yngre? Ni kan bli lika framgångsrika. Forskare från Stockholm säger att åldersskillnaden mellan syskon inte spelar någon roll för barnens framgång.  

 

Åldersskillnad mellan syskon har många forskare undersökt. Men alla har fått lite olika resultat. En del forskare har kommit fram till att det kan vara dåligt om det är för långt mellan syskon. Många års åldersskillnad gör att syskonen blir mindre framgångsrika när de blir vuxna. Framgång kan handla om hur bra man mår, eller hur mycket pengar man tjänar på sitt jobb.

 

Nu har forskare från Stockholms universitet undersökt åldersskillnaden mellan syskon igen. Men de kom fram till att ålderskillnad inte påverkar hur väl syskonen lyckas i framtiden. Forskarna kollade både på syskonens gymnasiebetyg, hur länge de gått i skolan och hur mycket pengar de tjänar.

 

Men forskarna i Stockholm är noga med att säga att deras forskning bara visar hur det är i Sverige. Sverige är ett rikt land med bra sjukvård och gratis utbildning. I andra länder kan det se annorlunda ut. Åldersskillnad kan spela mer roll i länder som har mindre pengar och mindre utvecklad sjukvård.

 

Samtalsfrågor:

  1. Om du har syskon – är det många år mellan er?
  2. Tycker du ålderskillnad spelar roll mellan syskon?
  3. Vad tror du är viktigt för framgång?

Att vara framgångsrik kan betyda
att man mår bra och tjänar mycket pengar.
Men vad beror det på
att vissa blir framgångsrika?

 

Några forskare tror att det kan bero på
hur många år det skiljer mellan syskonen.
Dessa forskare tror att om det skiljer många år
blir syskonen inte framgångsrika.

 

Men nu har forskare i Stockholm visat
att det inte är så.
Det spelar alltså ingen roll
hur många år det är mellan dig och ditt syskon.