Mer IT i skolan

Nu ska alla få lära sig programmering i skolan.

Politikerna i regeringen har bestämt att barn ska lära sig mer om datorer och teknik i skolan. Bland annat ska programmering finnas med på schemat.

De senaste åren har tekniken utvecklats väldigt mycket. Det gör att det har blivit viktigare att vara duktig på sådant som har med datorer och teknik att göra. Datorer och annan teknik brukar tillsammans kallas för IT.

 

Eftersom IT tar allt större plats i våra liv tycker politikerna i regeringen att elever måste lära sig mer IT i skolan. Därför har de bestämt att skolan ska bli bättre på att lära ut IT.

 

Det är olika dokument som läroplaner, kursplaner och ämnesplanet som styr vad elever i skolan ska lära sig. Det är dessa dokument politikerna nu vill ändra så de innehåller mer IT.

 

En sak som blir annorlunda är att elever kommer lära sig programmering i skolan. Det kommer ingå i ämnena matematik och teknik. Lärare och elever ska också att prata mer om hur vi påverkas av tekniken.

IT är ett namn för

datorer, telefoner, radio och tv tillsammans.
IT är väldigt vanligt idag.
Alla använder ju datorer och telefoner hela tiden.

 

Men i skolan pratar man inte så mycket om IT.
Det är dåligt
tycker politikerna som bestämmer.
Därför har politikerna bestämt
att alla skolor måste lära ut mer om IT.

 

Till exempel ska alla barn
lära sig att programera.
Att kunna programmera betyder
att kunna styra och göra om en dator.