Korallrevet mår dåligt

När haven blir varmare mår korallerna dåligt.

Korallrev
Korallrev finns i alla stora hav på jorden. Reven består av massa koraller, eller rättare sagt korallernas skelett. I och runt korallerna lever väldigt många andra djur, ofta så mycket som 2 miljoner olika arter. Och just därför är det väldigt allvarligt när korallrev mår dåligt. För när ett korallrev mår dåligt, mår inte heller djuren som lever vid korallrevet bra.

Korallerna i Stora Barriärrevet mår inte bra. För andra året i rad har korallrevet blivit blekare.

Korallrev är stora samlingar av koraller på havsbottnen. Korallrev viktiga för havens djur. Men vi människor lever ofta på ett sätt som är dåligt för korallreven. Ett av de största problemen är klimatförändringarna. De gör att haven blir varmare, och det gör att korallreven mår dåligt.

 

Stora Barriärrevet är ett stort system av korallrev i havet utanför Australien. Förra veckan flög experter över vattnet för att se hur korallrevet mår. Experterna såg att korallrevets färg hade blivit blekare. Det är ett tydligt tecken på att korallerna mår dåligt.

 

Det är andra året i rad som Stora Barriärrevet blir blekare. Korallerna kan börja må bra igen om vattnet blir kallare igen. Men om det är varmt för länge kan korallerna dö.
 

Stora Barriärrevet ligger nordöst om Australien. Bild:

Korallrev
Korallreven är inte bara hem för korallerna.
Många andra djur bor också
i och runt korallreven.
Och när korallreven mår dåligt
mår också djuren som bor där dåligt.

Koraller växer i havet.
När mycket koraller växer tillsammans
kallas det för ett korallrev.
Det största korallrevet heter Stora Barriärrevet.

 

Men korallerna i Stora Barriärrevet
har blivit blekare.
De har alltså inte lika stark färg som förut.
När en korall blir blek betyder det
att korallen mår dåligt.

 

Korallerna i Stora Barriärrevet mår dåligt
eftersom haven har blivit varmare.
Det är klimatförändringarna som
gör haven varmare.

 

Stora Barriärrevet ligger nordöst om Australien. Bild: