Lumpen kommer tillbaka

Nästa år får 4 000 personer göra lumpen. Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Värnplikt

Varje land har ett försvar, som ska försvara landet om det blir krig. Om ett land har värnplikt betyder det att alla kan bli tvungna att vara en del av landets försvar. Om ett land har värnplikt kan de som bor där bli tvungna att gå en utbildning för att lära sig bli militärer. I de flesta länder gäller värnplikten bara män.

Nu kan ungdomar bli tvungna att göra lumpen. Nästa år kommer 4 000 personer att få gå en militär utbildning.

 

Att göra lumpen innebär att man utbildar sig till militär. Fram tills för några år sedan kunde alla 18-åringar bli tvungna att göra lumpen. Det kallades värnplikt.

 

Men det har behövts allt mindre militärer, och det gjorde att värnplikten försvann för sju år sedan. I stället är det bara de som vill som utbildar sig till militärer i dag. Men i torsdags bestämde politikerna i Sveriges regering att värnplikten ska komma tillbaka. Nytt är att värnplikten nu gäller både killar och tjejer. Förut var det bara för killar.

 

Men det är inte så många som kommer få göra lumpen. I sommar kommer 13 000 18-åringar att kallas till ett test för att se om de passar att göra lumpen. 4 000 personer kommer att bli utvalda. Sedan kommer de att göra lumpen i elva månader. Längre fram kan fler få göra lumpen varje år.

 

Regeringen säger att det är liten risk att man får göra lumpen om man inte vill. Det är så många som vill göra lumpen, så det är de som kommer få göra lumpen i första hand.

 

Värnplikt

Lumpen är när man går i skola,
för att bli med i militären.
I vissa länder måste alla göra lumpen.
Då kallas det värnplikt.
I vissa länder måste bara män göra lumpen.

Går man i skola för att bli med i militären,
kallas det att göra lumpen.
För några år sedan var 18-åringar,
tvungna att göra lumpen.

 

När 18-åringar behöver göra lumpen,
kallas det för värnplikt.
Sverige har inte haft värnplikt på sju år.
Men nu ska värnplikten komma tillbaka.

 

Men alla behöver inte göra lumpen.
I sommar ska 18-åringar få göra ett test.
Testet bestämmer om man ska göra lumpen.
Ungefär 4000 personer ska göra lumpen.

 

Men i framtiden kan fler än 4000 personer,
få göra lumpen.
I år är det bara de som vill,
som ska göra lumpen.