Fusk på nationella prov

Flera elever fuskar på de nationella proven. Det berättar tv-programmet Uppdrag granskning.

 

Nationella prov är prov som elever i hela landet gör samtidigt. Man gör oftast nationella prov i trean, sexan, nian och i gymnasiet. Tanken med proven är att det ska bli lättare för lärarna att se vad eleverna kan och sätta rätt betyg.

 

Nu berättar tv-programmet Uppdrag granskning att flera elever fuskar på de nationella proven. Uppdrag granskning har tagit hjälp av lärare för att undersöka hur mycket det fuskas. Och i undersökningen säger ungefär en tiondel av lärarna att de vet att elever har fuskat på deras skola.

 

Amanda Weslien går i nian i en skola i Stockholm. Hon säger till Uppdrag granskning att det är vanligt med fusk och berättar hur det kan gå till.

 

– Det kan vara att man tar upp mobiler eller har med mobiler, att man försöker smuggla in och ta bilder, för att skicka vidare, säger hon till Uppdrag granskning.

 

Undersökningen visar också att vissa lärare gör fel vid de nationella proven. Till exempel kan de hjälpa till för mycket under provet eller rätta proven för snällt.

 

 

 

I Sverige finns nationella prov.
”Nationell” betyder i hela landet.
Nationella prov är alltså prov
som barn i hela Sverige gör samtidigt.

 

Det är förbjudet att fuska på prov.
Men ändå är det många som fuskar
på de nationella proven.

 

1 av 10 lärare säger att
de sett barn fuska på nationella proven.
Många barn använder mobiler för att fuska.

 

Men det är inte bara barnen som fuskar.
Lärarna fuskar också.
Många lärare hjälper barnen under provet.
Och många lärare rättar för snällt.