Friskolor har färre nyanlända

Det går inte lika många nyanlända på friskolorna.

Friskolor tar emot färre nyanlända barn än vad de kommunala skolorna gör. Därför finns nu nya regler som ska göra det jämnare.

 

Under 2015 flyttade många till Sverige från andra länder. Men de nyanlända barnen har inte spridits jämnt mellan skolorna. Vissa skolor har tagit emot väldigt många nya barn, och vissa har knappt tagit emot några barn.

 

Det finns kommunala skolor och friskolor. En kommunal skola ägs av kommunen, men en friskola ägs av någon annan. Förra året tog de kommunala skolorna emot många fler nyanlända barn än vad friskolorna gjorde. Därför kom nya regler i slutet av förra året. Med de nya reglerna ska nyanlända barn kunna gå före i kön till friskolorna. Det ska alltså bli lättare för dem att få plats på friskolorna.

 

Friskolornas riksförbund är ett förbund för Sveriges friskolor. De arbetade för att de nya reglerna skulle införas. Men eftersom det bara har gått några månader, är det ännu svårt att se hur reglerna fungerar, säger Magnus Johansson på Friskolornas riksförbund till Sydsvenskan.

 

Han säger också att vissa friskolor skulle vilja ta emot fler nyanlända än de gör, men att de känner att kommunen helst vill placera barnen på de kommunala skolorna.

 

Läs mer om nyanlända barn i skolan: Många nyanlända på skolorna

 

Friskolor

 

I Sverige finns två sorters skolor:
friskolor och kommunala skolor.
Kommunen sköter
de kommunala skolorna.
Friskolor sköter inte kommunen,
utan någon annan.

2015 kom många nya personer
till Sverige.
Vi kallar de personerna
för nyanlända.

 

En del av de nyanlända är barn.
Nyanlända barn måste gå i skola
– precis som alla andra barn.

 

Det finns många skolor i Sverige.
Alla skolor har tagit emot nyanlända barn.
Men vissa skolor har tagit emot
färre nyanlända barn än andra.

 

Friskolor har tagit emot färre nyanlända.
Men nu har det kommit nya regler.
Reglerna ska göra att fler nyanlända
vill gå på friskolor.

 

Läs mer om nyanlända barn i skolan:
Många nyanlända på skolorna