Därför hittar ökenmyran hem

Ökenmyror är väldigt duktiga på att hitta. De är nämligen riktigt smarta och håller koll på hur mycket de svängt och hur långa steg de tar.

 

Myror är väldigt duktiga på att hitta – de har bra lokalsinne. Det finns många olika sorters myror, men nu har några forskare undersökt ökenmyrans lokalsinne lite närmare.

 

Forskarna upptäckte att ökenmyrorna var ännu duktigare på att hitta än de trodde. Ökenmyrorna finns i öknen där de måste gå långt för att leta efter saker att äta. Ändå hittar de alltid hem.

 

Forskarna såg att myrorna inte ens behövde titta vart de gick. De kunde gå långt baklänges utan att titta bakåt. När de har något riktigt tungt att bära på måste de nämligen gå baklänges för att få med sig det.

 

Men hur går det till? Svaret är att ökenmyrornas hjärnor är väldigt utvecklade. De håller bland annat koll på hur mycket de har svängt, hur många steg de har gått, vilket håll de gått åt och hur långa steg de tagit.

 

 

Myran

 

Det finns många tusen olika arter av myror, och de finns i nästan hela världen. De flesta arterna bor nära ekvatorn, men även i Sverige finns många olika arter. En av de vanligaste myrorna i Sverige är röd skogsmyra. Den största myran i Sverige är hästmyran som kan bli ungefär 1,5 centimeter lång. En röd myra och en stor myra – ja, myror kan se väldigt olika ut. De kan vara både röda, svarta och bruna.

 

Myrans värld

 

Myrorna lever i samhällen. Det betyder att en stor grupp myror lever tillsammans. I varje samhälle finns en eller flera drottningar. Det finns också hanar, och många andra honor utöver drottningen. De andra honorna kallas arbetare. Men även fast arbetarna också är honor är det bara drottningen som lägger ägg. Det är alltså drottningen som är mamma till de andra myrorna i stacken. Arbetarna får istället göra allt arbete i samhället. Till exempel skaffar de mat, gör stacken större och håller fiender borta.

 

Myrans bo

 

Myror vill gärna bo någonstans där det är varmt. Att bygga en myrstack av barr är ett sätt att få ett varmt hem. Det gör till exempel den röda skogsmyran. Men de flesta myror bor faktiskt inte i myrstackar. Många myror bor i stället direkt i jorden, gärna under en sten eller något annat som hjälper dem att hålla värmen. Det finns också myrarter som bygger sin bon uppe i träden.

 

Pratar med dofter

 

De flesta myror har dåliga ögon och de kan inte heller prata som vi. I stället använder de dofter för att kunna prata med varandra. De använder doftämnen som kallas “feromoner”. Till exempel kan en myra som har hittat något att äta, göra ett spår med doft för att få de andra myrorna att hitta dit. Myrorna använder sina antenner för att både skicka ut dofterna och lukta.

 

 

 

Lös rebusen! Så får du reda på vilken ledtråd vi gav för att kunna lista ut veckans fördjupning.

 

Det finns många olika sorters myror.
En sort är ökenmyran.
Ökenmyran är duktig på att hitta.

 

Alla myror är duktiga på att hitta.
Men ökenmyran är extra duktig.

 

Ökenmyran bor i öknen.
Där måste den gå långt för att hitta mat.
Men ändå hittar den alltid hem.

 

Hur går det till?
Jo, ökenmyran är väldigt smart.
Ökenmyran kommer ihåg väldigt mycket.
Den minns hur många steg den har tagit.
Och den minns hur långa stegen var.

 

 

Myran

 

Det finns många olika sorters myror.
Och myror finns över hela världen.

 

I Sverige har vi flera olika sorters myror.
Rödmyran är den vanligaste myran i Sverige.
Vår största myra är hästmyran.

 

Myror kan alltså se väldigt olika ut.
De kan ha olika storlek.
Och de kan ha olika färg.

 

Myrans värld

 

Myrorna lever i stora grupper.
Gruppen brukar kallas ett “samhälle”.

 

I samhället finns oftast en drottning.
Det är bara drottningen som lägger ägg.
Hon är alltså mamma
till alla de andra myrorna.

 

Myrans bo

 

Myror vill bo där det är varmt.
Därför bygger en del myror en myrstack.
Under alla barr blir det varmt.

 

Men en del myror bor också i jorden.
Där blir det också varmt och skönt.

 

Pratar med dofter

 

Myror ser dåligt.
Därför pratar myror med dofter.En myra lämnar ett doftspår.
Sen kan de andra myrorna känna doften.

 

 

Lös rebusen!
Då får du en ledtråd till veckans fördjupning.