Många flaskor och burkar går inte att panta

Forskare vill stoppa plast från att hamna i vattnet och göra plast som är lättare att återvinna.

Jordbruksverket

 

Jordbruksverket är en av Sveriges myndigheter. En myndighet har fått ansvar av oss som bor i Sverige att arbeta särskilt med ett speciellt område. Jordbruksverket har ansvar för bland annat jordbruks- och miljöfrågor. Andra exempel på myndigheter är Trafikverket och Polismyndigheten.

Flaskor och burkar med dryck måste gå att panta. Men många butiker bryter mot reglerna och säljer ändå burkar och flaskor som inte går att panta. Det är inte bra för miljön.

 

Alla flaskor och burkar för läsk, vatten och andra drycker måste gå att panta. Det gäller för plastflaskor och metallburkar med de flesta drycker som går att dricka direkt. Att panta är bra för miljön, och det är därför det är regel i Sverige att alla flaskor och burkar måste gå att panta.

 

Men trots att de här reglerna finns, är det stor chans att du köper en flaska eller burk som går inte panta. Jordbruksverket har nämligen undersökt och kommit fram till att det blir allt vanligare att det inte går att panta flaskor och brukar. I sin undersökning kontrollerade Jordbruksverket 820 butiker. Över 100 av dem sålde flaskor eller burkar som inte gick att panta.

 

Men varför är det så här då? Jordbruksverket tror att alla butiker inte känner till reglerna. Men det kan också vara så att några butiker gör fel med flit. De kanske tycker att det blir billigare och enklare att sälja flaskor och burkar som inte går att panta.

 

Jordbruksverket vill att butikerna ska sluta sälja flaskor och burkar som inte går att panta, eftersom Jordbruksverket bland annat arbetar för att miljön ska bli bättre. För att få butikerna att följa reglerna kommer Jordbruksverket att kontrollera fler butiker i år än tidigare. De kommer också att berätta mer om varför det är viktigt att panta.

 

 

Jordbruksverket

 

Jordbruksverket är en myndighet.
En myndighet har ansvar för
en speciell sak i Sverige.
Jordbruksverket har ansvar för miljö och odling.

Brukar du panta gamla flaskor och burkar?
När vi pantar slänger vi
flaskor och burkar i en maskin i mataffären.
Maskinen samlar ihop alla burkar och flaskor.

 

De gamla flaskorna och burkarna
blir nya flaskor och burkar.
På så sätt håller vi rent på jorden.
Att panta är alltså bra för miljön.

 

Eftersom det är bra att panta
finns det en regel i Sverige.
Regeln säger att affärer bara
får sälja flaskor och burkar som går att panta.

 

Men många affärer följer inte regeln.
Men det ska Jordbruksverket försöka ändra på.
Jordbruksverket ska kontrollera
att fler butiker följer reglerna.