Frånvaron ska minska

En del barn är borta mycket från skolan. Det vill politikerna ändra på.

Politikerna vill att elever ska vara borta minde från skolan. Men de vuxna upptäcker ofta frånvaron för sent.

 

En del elever är borta väldigt mycket från skolan. När man är borta från skolan kallas det frånvaro. Politikerna i regeringen tycker det är ett problem att vissa elever har hög frånvaro. Om en elev är borta för mycket finns det en risk att hen inte klarar sig i skolan.

 

Nu har regeringen undersökt frånvaron i en utredning. Och de har kommit fram till att ett problem är att de vuxna i skolan ofta är sena med att upptäcka frånvaron. Om de skulle upptäcka frånvaron tidigare, skulle de kunna hjälpa barnen innan problemet blir för stort.

 

Utredningen ger också några olika förslag på lösningar. Bland annat står det att skolorna behöver bli bättre på att hålla koll på hur mycket eleverna är borta. Det står också att det inte ska finnas luckor i schemat under dagen, så kallade håltimmar.

 

Det är vanligast att elever i högstadiet är borta mycket, men även elever i låg- och mellanstadiet är borta. Förra hösten var 1 700 elever borta fyra veckor i rad eller längre.

En del barn är borta mycket från skolan.

Det kallas frånvaro.

Frånvaro är ett problem.

 

Det är inte bra att vara borta från skolan.

Då missar man att lära sig viktiga saker.

 

Politikerna som styr Sverige är oroliga.

De ser att det finns mycket frånvaro.

Därför har politikerna gjort förslag

på hur vi ska få fler barn att gå till skolan.

 

Ett förslag är handlar om lärarna.

Lärarna måste veta hur mycket barnen är borta.

Ett annat förslag handlar om schemat.

Barnen ska inte ha luckor i sitt skolschema.