Vi fick en extra sekund

För att tiden inte ska bli fel, fick vi en extra sekund på nyårsafton.

På nyårsaftons natt fick vi en extra sekund. Det beror på att klockorna går lite, lite för fort, eftersom jorden hela tiden snurrar lite, lite långsammare.

 

Varje minut är 60 sekunder lång. Men på nyårsaftons natt var en av minuterna 61 sekunder lång. Vi fick alltså en extra sekund den natten.

 

Varför var det så? Jo, det handlar om att tiden bestäms av hur jorden snurrar. Det tar ett dygn för jorden att snurra ett varv runt sin egen axel. Men jorden snurrar hela tiden lite lite långsammare, och därför stämmer inte klockans tid exakt överens med hur snabbt jorden snurrar. Varje dag snurrar jorden ungefär två tusendels sekunder långsammare.

 

Det här gör så att klockorna går lite, lite för fort. Därför måste det läggas till en sekund ibland, och på nyårsaftons natt var det alltså dags. Förra gången vi fick en extra sekund var under sommaren 2015.

 

En minut är 60 sekunder.
Men på nyårsafton var
en av minuterna 61 sekunder.

 

Varför var det så?
Jo, tiden bestäms av hur jorden snurrar.
Men jorden snurrar hela tiden
lite, lite långsammare.
 

Samtidigt går våra klockor
i samma fart hela tiden.
Därför får vi lägga till en sekund ibland.
Annars skulle tiden bli fel.

 

Därför lade vi till en sekund på nyårsafton.
Vi lade också till en sekund sommaren 2015.