Fyrverkerier kan vara farliga

Fyrverkerier kan vara farliga. Därför är det viktigt att det bara är vuxna som skjuter raketer, och att de vuxna är försiktiga.

På nyår skjuter många fyrverkerier. För att ingen ska skada sig gäller det att de vuxna som skjuter raketerna är försiktiga.

 

Många tycker att det är viktigt med fyrverkerier på nyårsafton. Men om man vill skjuta fyrverkerier i familjen gäller det att vara försiktig. Varje år är det nämligen 100 personer som skadar sig så mycket att de måste åka till sjukhus. Det berättar Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd.

 

Den som är under 18 år får inte använda fyrverkerier. Men många av dem som skadas av fyrverkerier är ändå unga. Det kan vara antingen den som skjuter iväg raketen eller någon som står bredvid som blir skadad.

 

Det är dock färre som skadas allvarligt av raketer nu än det var för några år sedan. Det beror på att fyrverkerierna har blivit bättre.

 

Det finns många saker den vuxna som skjuter raketen måste tänka på. Till exempel ska man alltid kontrollera att raketen är hel först, och man ska alltid följa bruksanvisningen. Man får heller aldrig hålla en raket i handen, och man ska alltid hålla sig på tillräckligt avstånd.

Många skjuter fyrverkerier på nyårsafton.
Men det är bara vuxna som
får skjuta fyrverkerier.
Och de vuxna måste vara försiktiga.

Det är viktigt att
alltid stå långt bort från fyrverkerierna.
Och ingen får hålla en tänd raket i handen.

 

Många blir skadade av fyrverkerier varje år.
Ungefär 100 personer brukar få åka till sjukhus.
Det är därför det är viktigt att vara försiktig.