Virvelvindar i rymden

Virvelvindar är viktiga för att det ska kunna bildas nya planeter.

Virvelvindar i rymden är viktiga för att nya planeter ska kunna bildas. Det har några forskare tittat närmare på.

 

Det bildas hela tiden nya stjärnor och planeter i rymden. En stjärna är en stor himlakropp som är varm och lysande, medan en planet är mindre himlakropp som oftast snurrar runt en stjärna.

 

Forskarna vet inte allt om hur stjärnor och planeter bildas, men försöker hela tiden att ta reda på mer. De vet sedan tidigare att det på vissa ställen i rymden finns moln av gas och stoft. Om ett sådant moln blir stort kan det tryckas ihop, bli varmt och börja snurra. Det tar lång tid, men till slut föds då en stjärna.

 

Men runt stjärnan finnas ofta en del stoft och gas kvar. Nu har några forskare visat hur det bildas virvelvindar som tar med sig den överblivna gasen och stoftet bort från stjärnan. Gasen och stoftet bildar sedan allt större klumpar, som kan bli till hela planeter. Utan virvelvindar hade det alltså inte blivit några planeter.

Det bildas hela tiden nya planeter i rymden.
En planet snurrar ofta runt en stjärna.
Till exempel snurrar ju Jorden
runt stjärnan Solen.

 

Vi vet inte riktigt hur planeter bildas.
Men nu har några forskare kommit på en ny sak:
att virvelvindar är viktiga.

 

En stjärna bildas i ett moln av gas och grus.
När stjärnan har bildats finns det kvar grus.
Virvelvindarna tar med sig gruset bort.
Gruset blir sen till en planet lite längre bort.

 
Grus efter stjärnan blir alltså en planet.
Det är därför planeter ofta
snurrar runt en stjärna.
Och virvelvindarna är viktiga
för att ta med gruset bort från stjärnan.