Därför går tiden fort när vi har kul

Varför går tiden fortare när vi har roligt? Jo, det är ämnet dopamin som gör att tiden svischar förbi.

Varför känns det som att tiden går fort när man har kul? Forskarna menar att det beror på ett ämne som heter “dopamin”.

 

Har du någon gång känt att tiden går fortare när du har roligt? Då är du inte ensam.

 

Nu har några forskare försökt förklara varför det kan kännas så. Forskarna menar att det handlar om ett speciellt ämne i hjärnan som kallas “dopamin”. När hjärnan utsöndrar dopamin känner vi njutning. Vi mår bra helt enkelt.

 

Forskarna undersökte hur möss uppfattar tid beroende på mängden dopamin i deras hjärnor. Mössen skulle avgöra hur långt det var mellan två pip. Ju mer dopamin, desto kortare tyckte mössen att tiden mellan pipen var. De kände alltså att tiden gick fortare ju mer dopamin de hade i hjärnan. Och eftersom dopamin är ett ämne som ger njutning, kan man säga att de kände att tiden gick fortare när de hade roligt.

När vi har roligt
känns det som att tiden går fort.
Men varför är det så?
Det har några forskare undersökt.

 

Forskarna använde möss för att undersöka.
Mössen skulle visa
hur lång tid det var mellan två pip.

 

Ibland tyckte mössen att
det var kortare mellan pipen.
De tyckte tiden var kortare
när de hade mycket dopamin i kroppen.

 

Dopamin är ett ämne i kroppen.
Både möss och människor har dopamin.
Dopamin gör att vi känner oss glada.
Och dopaminet gör också alltså
att vi tycker tiden går fortare.