Svenska barn har blivit bättre på att läsa

Svenska barn har blivit bättre på att läsa visar den stora Pisa-undersökningen.

Svenska elever har blivit bättre på matematik, naturvetenskap och att läsa. Det visar en ny stor undersökning som kom i går.

 

I går kom en undersökning som visar hur mycket elever kan i olika ämnen. Undersökningen kallas Pisa-undersökningen. Den mäter hur mycket 15-åringar kan om matematik, naturvetenskap, och hur bra de kan läsa.

 

Undersökningen görs vart tredje år. De senaste åren har svenska barn fått allt sämre resultat. Men i år blev resultaten bättre för första gången sedan 2006. Resultaten höjdes i alla de tre ämnena.

 

Undersökningen har gjorts i 72 olika länder. De svenska eleverna fick bättre resultat än elever i många andra länder. Sverige hamnade därför över genomsnittet. Utbildningsministern Gustav Fridolin är glad över resultatet.

 

– Det här är ett styrkebesked från Sveriges lärare, elever och rektorer, säger han

Kan alla läsa tillräckligt bra?
Det försöker Pisa svara på.

 

Pisa är en stor undersökning.
Pisa är flera test.
15-åringar över hela världen
får göra testen.
Testen visar om de kan läsa bra.

 

Men Sveriges 15-åringar
har klarat testen dåligt.
Testen har visat att de inte kan läsa bra.
Så har det varit i 10 år.

 

Men nu har Pisa gjorts igen.
Och nu går det bättre för Sverige.
De svenska 15-åringarna
har blivit bättre på att läsa.