Kvinnor syns inte i tidningen

Det är många fler män än kvinnor som syns i nyheterna. Foto: RDaniel/Shutterstock.com

Kvinnor och människor från andra länder syns mindre i nyheterna. Det visar en ny undersökning från Rättviseförmedlingen.

 

Hälften av alla som bor i Sverige är kvinnor. Ändå är det mest män som syns i nyheterna. Det visar en undersökning som föreningen Rättviseförmedlingen har gjort.

 

Rättviseförmedlingen har undersökt artiklar från stora nyhetstidningar och nyhetssajter. Där är bara en tredjedel av de som syns kvinnor. Dessutom har Rättviseförmedlingen sett att män och kvinnor får prata om olika saker i media. Om journalisterna vill intervjua en expert på ekonomi frågar de oftast en man. Kvinnor blir oftast inte intervjuade som experter. Och när de blir det får de oftare prata om utbildning eller sjukvård.

 

De som kommer från ett annat land får inte heller vara med lika mycket. Bara 8 procent av de som syns i nyheterna har bakgrund i ett land utanför Norden. Rättviseförmedlingen tycker att det är ett problem att alla typer av människor inte får synas.

 

– Det är ett demokratiskt problem och ger en skev bild av vilka vi som bor i Sverige är. Här kan nyhetsmedierna ta ett större ansvar, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen i ett pressmeddelande.

 

Fundera och diskutera:

 

Varför tror du kvinnor och personer från andra länder syns mindre i nyheterna?

Tycker du att barn syns tillräckligt mycket i nyheterna?

Vem tror du bestämmer vem som får vara med i nyheterna?

Nyheterna är orättvisa.
Kvinnor är inte med lika mycket som män.

 

Rättviseförmedlingen är en organisation.
De vill att det ska vara rättvist i världen.

 

De har undersökt nyheter.
Och de har upptäckt att
nyheterna är orättvisa.

 

I nyheterna syns mycket mer män än kvinnor.
Det är dubbelt så många
män som kvinnor i nyheterna.
Och männen får också prata
om de viktigaste sakerna.

 

Personer som kommer från andra länder
syns inte heller mycket i nyheterna.
Det är också orättvist.

 

Fundera och diskutera:

 

Varför tror du att nyheterna är orättvisa?

 

Tycker du att barn

syns tillräckligt mycket i nyheterna?

 

Vem tror du bestämmer

vem som får vara med i nyheterna?