Ett eller två barn är vanligast

I de flesta familjer finns ett eller två barn.

I Sverige finns över en miljon barnfamiljer. Det vanligaste är att det finns ett eller två barn i familjen, men i vissa familjer finns det tio barn eller fler.

En ny undersökning visar att det finns mer än 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år i Sverige. I de flesta barnfamiljerna bor ett eller två barn.

Men i vissa familjer bor det många fler barn än så. Det är ganska vanligt med tre barn, men inte så vanligt med fyra barn eller fler. I 95 av landets familjer bor mer än nio barn.

Familjerna i Sverige ser ut på många olika sätt. De flesta barn bor med två föräldrar, men många bor med en ensamstående förälder. Många bor också i nya familjer med styvföräldrar och styvsyskon.

I Sverige finns det många barnfamiljer.
De flesta familjerna har ett eller två barn.


Det finns en miljon barnfamiljer i Sverige.

En barnfamilj är
en familj med barn under 18 år.

De flesta familjerna har ett eller två barn.
Tre barn är också vanligt.
Men bara 95 familjer har
nio barn eller fler.

Familjerna i Sverige ser väldigt olika ut.
De flesta barn bor med två föräldrar.
Men många bor med bara en förälder.
En del bor också
med
styvföräldrar och styvsyskon.