Färre flyr till Sverige

Det kommer mycket färre flyktingar till Sverige nu.

Reglerna för dem som flyr till Sverige har blivit hårdare. Det har gjort att mycket färre människor kommer hit.

 

Förra året flydde väldigt många människor till Sverige från länder där det är krig. Därför gjorde politikerna i Sverige så att reglerna kring att få komma till Sverige blev hårdare.

Under det senaste året har alla som åkt in i Sverige varit tvungna att visa pass eller id-kort för polisen. Dessutom blir de flyktingar som kommer hit inte lovade att stanna för alltid, utan de får bara veta att de kan stanna under en viss tid. Förut kunde flyktingar också få komma till Sverige för att deras familj fanns här. Men nu är det mycket svårare att få komma hit av den anledningen.

Tanken med de nya reglerna var att färre människor skulle komma hit. Sverige tog emot väldigt många flyktingar, och politikerna ville att fler skulle fly till andra länder.

Nu kommer det också mycket mindre antal flyktingar till Sverige. En undersökning visar att det kommer 70 procent färre, alltså mindre än hälften så många.

Det kommer inte
lika många flyktingar till Sverige.
Det är för att reglerna har blivit hårdare.

 

Personer som flyr från krig kallas flyktingar.
Förra året kom det
många flyktingar till Sverige.

 

Politikerna ville inte att
det skulle komma så mycket flyktingar.
Därför bestämde de nya regler.

 

Och de nya reglerna har fungerat.
Nu kommer det inte ens
hälften så många flyktingar som förra året.