Tryggt i Sverige

Sverige är ett av de tryggaste länderna i världen enligt en ny lista.

En ny lista visar att Sverige är en av de bästa rättsstaterna i världen. Sverige kommer på fjärde plats av länderna på listan.

 

Organisationen World Justice Project (Rättviseprojekt över världen) har gjort en lista över världens bästa rättsstater. De har tittat på vilka länder som har bäst rättssäkerhet i världen. Rättssäkerhet betyder att det är tryggt för invånarna i landet. Det betyder också att staten hjälper sina invånare och inte gör saker som de inte borde göra.

 

Länderna på listan har mätts utifrån en mängd olika saker. Till exempel har World Justice Project tittat på om medborgare tycker det är tryggt i landet, om det finns korruption och om rättigheterna för medborgarna är bra.

 

Sverige kommer på fjärde plats på listan. Danmark kommer på första plats, följt av Norge och Finland. Det betyder att de fyra länderna i toppen alla är från Norden.

Sverige är ett väldigt tryggt land.
Det visar en ny lista.

 

Det finns en ny lista
över världens tryggaste länder.
Sverige ligger fyra på listan.
Sverige är alltså väldigt tryggt.

 

De som har gjort listan
har tittat på många olika saker:

 

  • att alla har samma rättigheter i landet.
  • att alla kan få hjälp av polisen
    om de får problem.
  • att de som bor i landet
    tycker det är tryggt.

 

Sverige ligger fyra på listan.
Innan Sverige kommer
Danmark, Norge och Finland.