Olika många nyanlända på skolorna

På Möllevångsskolan går många nyanlända barn. Foto: Peter Frennesson, Sydsvenskan

Under förra året flyttade många till Sverige från andra länder. Men de nyanlända barnen sprids inte jämt över skolorna. På Möllevångsskolan i Malmö går till exempel många fler nya barn än på andra skolor.

Förra året flydde många människor från länder där det är krig. Vissa av dem kom till Sverige. Därför finns det just nu många barn som nyss har kommit till Sverige.

På Möllevångsskolan i Malmö går många nyanlända barn. En av dem är Dyar al-Hasan. Han berättar att han fått hjälp med att lära sig svenskan av både de som jobbar på skolan och av kompisar.

– Abed hjälpte mig först, men nu kan jag svenska och vill inte ha hjälp. Först var det svårt, men sen blev det lätt! säger han.

Under förra året kom 60 nya barn till Möllevångsskolan, och nästan 80 av skolans barn har kommit till Sverige de senaste åren. Det är många fler nyanlända barn än på vissa andra skolor.

Många vill att alla skolor ska ta emot ungefär lika många nya barn eftersom det kan vara jobbigt om det är för många nya barn på en skola. Till exempel kan det bli svårt för de nya barnen att lära känna de andra barnen. Och det är också bra att ha klasskompisar som kan svenska bra – då går det lättare att lära sig.

Men lärarna på Möllevångsskolan tror inte att det bara är dåligt att många nyanlända barn går på samma skola. Det kan vara skönt att andra vet hur det är att vara ny, och att slippa känna sig annorlunda för att man har en viss hudfärg eller pratar ett visst språk.  

På en del skolor går
många barn 
som nyss har kommit till Sverige.
Men på andra skolor gör det inte det.

 

I en del länder är det krig.
Därför måste människor flytta därifrån.
Vissa av dem har kommit till Sverige.I Sverige finns alltså många nya personer nu.
En del av dem är barn.
De nya barnen går nu i skola i Sverige.


Men det går inte lika många
nya barn på alla skolor.
Det tycker många är ett problem.


Det finns både bra och dåliga saker
med många nya barn på en skola.
Men till exempel är det bättre för de nya barnen
att träffa barn som pratar svenska.
Då kan de lära sig svenska lättare.