Råttan som inte känner smärta

Nakenråttan känner ingen smärta i huden.

Nakenråttan är både blind och hårlös. Nakenråttan känner inte heller smärta – vilket forskare länge har undrat över. Nu har de svaret.

 

Smärta är något viktigt för såväl djur som människor. Genom smärta lär man sig att inte göra vissa saker eftersom de skadar en. Till exempel lär man sig att inte hålla handen mot en eld genom att elden bränner handen.

 

Men nakenråttan är ett väldigt speciellt djur. Nakenråttan lever länge, kan inte få cancer och känner ingen smärta i huden. Forskare har länge undrat varför djuret inte känner någon smärta, men nu har de listat ut varför.

 

Forskningen visar att det behövs något som kallas smärtsensorer i nerver för att känna smärta. En vuxen nakenråtta har väldigt lite smärtsensorer jämfört med vanliga råttor.

 

Nakenråttor bor i trånga underjordskolonier. Genom att inte känna smärta har de lättare för att överleva där. Men det går åt energi när man känner smärta. Genom att inte känna smärta sparar nakenråttan energi. Energin kan de istället använda till att hitta mat och hålla sig varm.

 

Forskarna hoppas att de ska kunna använda kunskapen om nakenråttor för att hjälpa människor som lider av kronisk smärta, alltså att de känner smärta hela tiden.

 

Foto: Meghan Murphy, Smithsonian’s National Zoo. Bildlicens Länk

Nakenråttan är en råtta utan päls.
Nakenråttan känner inte smärta.
Forskare har nu kommit på varför.

 

Smärta är när något gör ont.
Smärta är viktigt.  
Smärta lär oss att vissa saker är farliga.

 

Nakenråttan är en råtta utan päls.
Nakenråttan känner ingen smärta i huden.
Och nu har forskare kommit på varför.

 

Vanliga råttor bor i jorden.
Där är det viktigt att känna smärta
för att veta vad som är farligt.
Men nakenråttan bor inte i jorden.
De behöver alltså inte känna smärta.

 

Att känna smärta tar också energi.
Och att inte känna smärta sparar energi.
Energin som nakenråttan sparar
kan den istället använda till att samla mat.

 

Forskarna hoppas kunna hjälpa sjuka
med det de kommit på om nakenråttan.
De hoppas kunna hjälpa
de sjuka som känner smärta hela tiden.

 

Foto: Meghan Murphy, Smithsonian’s National Zoo. Bildlicens Länk