Mindre torskfiske i Östersjön

Nu ska torskfisket begränsas i Östersjön.

I måndags beslutade EU att torskfisket ska minska i Östersjön. Nu ska man endast få fiska hälften så mycket torsk som förra året.

 

Det är jordbruksministrarna i EU som sätter fiskekvoter i Östersjön för 2017. Det innebär att de bestämmer hur mycket som får fiskas i havet. Nu har de bestämt att det ska fiskas mycket mindre torsk. I delar av Östersjön ska endast hälften så mycket torsk få fiskas.

 

Torsken har länge varit en hotad art. Det har fiskats så mycket torsk genom åren att många har varit oroliga över att fisken ska utrotas helt. Så har det också varit i Östersjön. Från 1994 har antalet torskar minskat kraftigt i delar av havet. EU:s jordbruksministrar hoppas nu att mindre fiske ska rädda torsken.

 

Men alla är inte glada över beslutet. En del oroar sig för fiskare och andra som tjänar en stor del av sina pengar på torskfisket. Därför föreslår de nu att fiskarna ska få hjälp med pengar av EU.

 

Det finns inte så mycket torsk kvar.
Därför får vi inte fiska
lika mycket torsk i Östersjön längre.

 

Torsk är en sorts fisk.
Vi äter mycket torsk i Sverige.

 

Men torsk är en hotad fiskart.
Det finns alltså inte så mycket torsk kvar.
Den har försvunnit eftersom
vi har fiskat och ätit den.

 

Det finns regler om hur mycket vi får fiska.
Det är länderna i EU som
tillsammans bestämmer reglerna.

 

Nu har reglerna ändrats.
Alla måste fiska mindre torsk i Östersjön.
På så sätt kanske vi kan rädda torsken.