Leksaker gör möss friskare

Forskare har kommit fram till att möss som får leksaker blir friskare.

Forskare i London har undersökt möss i olika situationer. De har kommit fram till att leksaker ger mössen bättre immunförsvar.

 

Allt levande består av celler, det är därför de även kallas kroppens byggstenar. En typ av cell är T-cellen. T-celler är en viktig del av immunförsvaret – fler T-celler gör alltså att vi blir friskare.

 

Nu har forskare i London studerat hur möss mår av fler leksaker. Vissa möss fick bo i tråkiga burar, medan andra möss fick bo i burar med massor av leksaker. Forskarna kunde se att mössen som hade mycket leksaker fick fler T-celler. Den förändringen gör att mössen med leksaker alltså har bättre skydd mot sjukdomar.

 

Fundera och diskutera:

 

Varför tror du att leksaker gör att mössen blir friskare?

 

Tror du att även människor blir friskare av leksaker? Varför?

 

Vilken är din favoritleksak? Berätta.

Möss blir friskare av leksaker.
Det har forskare i England
kommit fram till.

 

Forskare i London i England
har undersökt cellerna hos möss.
Allt levande består av celler.
En slags cell är T-cellen.
T-celler gör att vi håller oss friska.

 

Forskarna i London lät
några möss bo i en tråkig bur.
Några andra fick bo i en bur
med massa leksaker.

 

Mössen med mycket leksaker
hade fler T-celler i kroppen.
Mössen med mycket leksaker
var alltså friskare.

 

Fundera och diskutera:

 

Varför tror du att
leksaker gör att mössen blir friskare?

 

Tror du att även människor
blir friskare av leksaker?
Varför?

 

Vilken är din favoritleksak?
Berätta.