Gotland byggs upp i Minecraft

Nu ska gotländska ungdomar få i uppgift att förbättra Gotlandskartan i Minecraft.

Barn på Gotland ska lära sig mer om Gotlands kulturarv. Därför ska de få hjälpa till att bygga Gotland i spelet Minecraft.

 

Riksantikvarieämbetet vill att ungdomar ska lära sig mer om Gotlands
historia. I ett samarbete med Lantmäteriet låter de därför ungdomar på Gotland gå in i spelet Minecraft för att förbättra spelets Gotlandskarta.

 

Barnen och ungdomarna ska alltså bygga i kartan. Gotlandskartan som
redan finns i spelet är inte särskilt bra gjord. Därför ska ungdomarna nu få hjälpa till att snygga till den.

 

Riksantikvarieämbetet hoppas att på så sätt öka ungdomars intresse för
Gotland och dess historia.

 

– Vi har gjort det här tillgängligt. Många av ungdomarna som kommer att
använda det här kommer att göra det i sin närmiljö. Då kanske man också kommer att få se kulturarvet där, säger Pär Jonsson på Riksantikvarieämbetet.

 

För att uppmuntra till bygget i den virtuella världen kommer
Riksantikvarieämbetet också hålla flera tävlingar. De kommer pågå mellan höstlovet och sportlovet. De som bygger mest verklighetstroget i spelet kommer ha störst chans att vinna.

 

 

Spelet Minecraft ska få fler ungdomar
att bli intresserade av Gotlands historia.

 

Riksantikvarieämbetet är en myndighet.
De arbetar med att
bevara vår historia och kultur.
Nu vill de att ungdomar på Gotland
ska lära sig mer om Gotlands historia.

 

De har tagit spelet Minecraft till sin hjälp.
I Minecraft ska barn och ungdomar
få bygga Gotland.
De hoppas att det ska få ungdomarna
att bli mer intresserade av Gotland.

 

Riksantikvarieämbetet kommer också ha tävlingar.
Vinnaren blir den som
bygger mest likt verkligheten i Minecraft.