Först i Australien

Första människorna kan ha tagit sig till Australien för 120 000 år sedan. Foto: Nasa.

Australien är ett land vars historia vi inte vet så mycket om. Nu försöker forskare ta reda på när de första invånarna kom till landet.

 

Alla människor härstammar ursprungligen från dagens Afrika. Därifrån valde en del grupper för länge sedan att söka sig vidare till nya platser. På så sätt spreds människan över jordklotet.

 

I Australien finns i dag en folkgrupp som forskarna tror först flyttade till kontinenten – aboriginer. Nu vill forskare ta reda på när de kom till Australien.

 

En teori är att de kom från Afrika för 50 000-60 000 år sedan. Länge har forskare trott att det var då de första lyckade utvandringarna från Afrika skedde. Då skulle alltså förfäderna till aboriginerna ha vandrat ut tillsammans med de människor som i dag är förfäder till bland annat européer och asiater.

 

En annan teori är att aboriginernas förfäder utvandrade redan för 120 000 år sedan. Forskare har länge vetat att människor försökte utvandra från Afrika redan för 120 000 år sedan. Men de har trott att det var misslyckade försök.

 

Nu har man hittat små spår av människor som levde för 100 000 år i arvsmassan hos dagens aboriginer. Men bevisen är inte tillräckliga för att veta säkert. Forskarna kommer arbeta vidare för att få ett klart svar.

 

Om Australien

 

Det är som sagt oklart när de första människorna kom till Australien. Men det var åtminstone 50 000 år sedan. Då var det aboriginerna som kom till kontinenten.

 

Aboriginer idag målar sig ibland med kroppsmålningar.
Aboriginer idag målar sig ibland med kroppsmålningar.

 

Först 1770 landsteg britten James Cook i Australien. Han tog sig in på östra delen av Australien och döpte den till New South Wales. Dit flyttade sedan fler européer. Snart bestämde Storbritannien att New South Wales skulle tillhöra dem. Det blev alltså en brittisk koloni.

 

Ett par decennier efter Cooks ankomst blev New South Wales till en straffkoloni. Brittiska fångar skickades alltså dit istället för till fängelset. De fick jobba av sitt straff på den nya kontinenten. Att transportera fångar till Australien slutade dock i mitten av 1800-talet.

 

I Australien finns kängurus.
I Australien finns kängurus.

 

På 1800-talet blev det istället en guldrush. Många tog sig då till New South Wales och områdena runt omkring eftersom de hade hört att det var lätt att hitta guld där. De som åkte ville lämna sitt fattiga liv hemma och se om de kunde hitta lyckan någon annanstans.

 

Bommerangen är ett kastvapen från Australien.
Bommerangen är ett kastvapen från Australien.

 

Under tiden sedan Cook kom till landet hade flera kolonier bildats på den stora kontinenten som utgör Australien. 1901 gick dessa kolonier ihop och bildade landet Australien. Men även om Australien nu var ett eget, och väldigt stort, land slutade inte Storbritannien ha ett finger med i spelet. Det var först många år senare som Storbritannien helt slutade att delvis styra över Australien.

 

 

rebus-2016-39

När kom människorna till Australien?
Forskarna är inte säkra.

 

De första människorna levde i Afrika.
Från Afrika spred vi oss
sedan över världen.

 

Vi vet inte exakt när
de första människorna kom till Australien.
En del forskare tror att
det var för 50 000 år sedan.

 

Men nu tror andra forskare att
det redan var för 120 000 år sedan.
De har nämligen hittat spår
i personers gener.
Du kan läsa mer om gener här. 

 

Spåren har de hittat hos aboriginer.
Aboriginer är den folkgrupp som
först kom till Australien.

 

Men spåren är inte tillräckligt stora.
Forskarna kommer fortsätta att undersöka
för att få reda på mer.

 

Om Australien

 

Aboriginerna har bott i Australien länge.
De första européerna kom
till landet mycket senare.

 

Aboriginer idag målar sig ibland med kroppsmålningar.
Aboriginer idag målar sig ibland med kroppsmålningar.

 

Det var James Cook som
var den första europen i Australien.
Han kom dit år 1770.
Han var från Storbritannien.

 

I Australien finns kängurus.
I Australien finns kängurus.

 

Snart bodde det
många från Storbritannien i Australien.
Då bestämde Storbritannien att
Australien skulle tillhöra dem.
Australien blev alltså en brittisk koloni.

 

Bommerangen är ett kastvapen från Australien.
Bommerangen är ett kastvapen från Australien.

 

På 1800-talet blev det en guldrush.
Många britter flyttade alltså till Australien
för att leta guld där.

 

1901 bildades officiellt landet Australien.
Men det tog lång tid innan Storbritannien
slutade att delvis styra över landet.

 

rebus-2016-39