Regeringen presenterar höstbudgeten

Bild på Sveriges regering. Det är partierna Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som tillsammans bildat nuvarande regering.

I går presenterade regeringen sin höstbudget. Mycket var känt sedan tidigare, bland annat att mest pengar kommer gå till kommuner och flyktingar.

 

Regeringen har nu presenterat sin höstbudget. I budgeten redogör regeringen för vad staten ska lägga sina pengar på nästa år.

 

Den nya höstbudgeten har bland annat kallats för en Robin Hood-budget. Det syftar på den välkända sagan om Robin Hood som tar pengar från de rika och ger till de fattiga. I höstbudgeten kommer nämligen vissa grupper med ont om pengar få mer stöd. Det handlar till exempel om barnfamiljer med flera barn. De med hög inkomst kommer däremot få betala mer i skatt.

 

Mycket från höstbudgeten har varit känt sedan tidigare. Till exempel har vi på Minibladet tidigare skrivit om att regeringen kommer att satsa mycket pengar på miljön. Det kan du läsa om här.

 

Men den största delen av statens pengar kommer att gå till kommuner. Sveriges kommuner kommer få dela på 10 miljarder kronor. Näst mest pengar kommer gå till insatser för personer som nyligen flytt till Sverige.

 

Foto: Fredrik Hjerling Bildlicens Länk

I går berättade regeringen vad
de vill göra nästa år.
Det gjorde de i sin höstbudget.

 

I går visare regeringen sin höstbudget.
Budgeten berättar vad regeringen
vill använda Sveriges pengar till nästa år.

 

Regeringen vill bland annat ge extra pengar
till de som har det svårt.
Det är till exempel barnfamiljer och flyktingar.Regeringen vill också satsa på miljön.
Det har vi skrivit om förut på Minibladet.
Det kan du läsa om här.Men regeringen vill ge mest pengar
till kommunerna.
Sveriges kommuner kommer
få dela på 10 miljarder kronor.

 

Foto: Fredrik Hjerling Bildlicens Länk