Hundar förstår orden

Ny forskning visar att hundar förstår mer av vad vi säger än vi trott tidigare.

Att hundar reagerar på hur vi säger saker har vi vetat länge. Men ny forskning visar att de också förstår orden vi säger.

 

Forskare har sedan länge vetat att hundar förstår tonfall. De förstår helt enkelt vad vi försöker säga genom HUR vi säger det. Låter vi arga förstår hunden att vi är arga. Låter vi glada så förstår hunden att vi är glada.

 

Men nu visar ny forskning att hundar faktiskt också förstår orden vi säger. Resultatet har förvånat forskare.

 

– Den här studien visar ju att hunden reagerar på ordet i sig oavsett tonfall, säger Tomas Bergström. Han är forskar om hundar på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

 

Forskningen har visat att hundar tolkar ord och tonfall var för sig. Sedan drar de slutsatser av dem tillsammans – på samma sätt som vi människor gör. Precis som hos människor tolkar hundarnas vänstra hjärnhalva vad ordet betyder. Och den högra hjärnhalvan tolkar med vilket tonfall ordet sägs.

 

Utifrån forskningens resultat tror Tomas Bergström att hunden är det första djuret som blev tamt – långt före till exempel hästar och kor. Om hunden blev tam för väldigt länge sen förklarar det också varför hundar är så bra på att förstå hur vi känner och vad vi säger.

 

– Hunden har nog haft en stor en viktig roll i samhället när det handlar om jakt eller försvara eller varna människor för faror från andra människor och djur och på det viset fått en samexistens så att de har blivit beroende av varandra.

 

Hundens historia

 

Hunden kallas för människans bästa vän. Och det är inte så konstigt – vi har nämligen känt varandra länge. Forskare har länge varit osäkra på hur vi kom i kontakt med varandra, men de tror att det var för runt 100 000 år sedan.

 

De moderna hundarna härstammar alla från vargen.
De moderna hundarna härstammar alla från vargen.

 

Då var det människan och hundens förfäder som träffades, stenåldersmänniskan och vargen. Vargen brukade äta resterna från människans byte. Snart blev vissa vargar orädda och började komma närmare människan. Till slut började människan och vissa vargar att hjälpas åt att jaga.

 

Beagle är en av de vanligaste jakthundarna idag.
Beagle är en av de vanligaste jakthundarna idag.

 

Dessa vargar började snart leva tillsammans med människorna. Det var de som skulle utvecklas till dagens hundar. Hunden hjälpt människan på många sätt genom åren. Hundar har hjälpt till att valla djur, att dra kälkar och skydda boskap. Människan har i sin tur kunnat hjälpa hunden med mat, värme och skydd.

 

Labradoren är idag den vanligaste hundrasen i Sverige.
Labradoren är idag den vanligaste hundrasen i Sverige.

 

Än idag hjälper hunden människan. Bland annat genom sitt fantastiska luktsinne. Dagens hundar kan hjälpa människan att hitta olika saker, till exempel svamp. Men oftast är den moderna hunden till för sällskap. Genom tiderna har den dock verkligen gjort skäl för namnet ”människans bästa vän”.

 

rebus-2016-36

Hundar reagerar på hur vi säger saker.
Men de förstår faktiskt orden också.

 

Hundar förstår oss människor.
Det har vi vetat länge.
Men vi har trott att de bara förstår
HUR vi säger saker.
Låter vi arga förstår hunden att vi är arga.
Låter vi glada förstår hunden att vi är glada.

 

Men hundar förstår ord också.
Det visar ny forskning.
Hundar tolkar både HUR och VAD vi säger
– precis som människor gör.

 

Om vi säger ett bra ord med glad röst
blir hundarna alltså extra glada.
Om vi säger ett dåligt ord med glad röst
blir hundarna inte lika glada.

 

Hundens historia

 

Hunden kallas för människans bästa vän.
Och vi har känt varandra länge.
Vi har känt varandra i 100 000 år.
Då träffades människan och vargen.
Vargen blev sedan den tama hunden.

 

De moderna hundarna härstammar alla från vargen.
De moderna hundarna härstammar alla från vargen.

 

Genom historien har hunden
hjälpt människan mycket.
Den har vallat får och dragit kälkar.
Människan har också hjälpt hunden.
Vi har gett hunden mat och skydd.

 

Labradoren är idag den vanligaste hundrasen i Sverige.
Labradoren är idag den vanligaste hundrasen i Sverige.

 

Än idag hjälper hunden människan.
Men nu är hunden oftast bara sällskap.
Men det är inte konstigt att
hunden kallas “människans bästa vän”.

 

rebus-2016-36